logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXXI/153/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu PyrzyckiegoUCHWA艁A NR XXXI/153/17
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia
sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z p贸藕n. zm.) oraz art. 213 ust. 1 i 2, art. 214 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzaj膮ce ustaw臋 - Prawo o艣wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Uchwa艂a okre艣la projekt dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego.

搂 2.

Okre艣la si臋 na okres od dnia 1 wrze艣nia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. nast臋puj膮cy plan sieci publicznych szk贸艂 ponadgimnazjalnych i szk贸艂 specjalnych oraz szk贸艂 ponadpodstawowych i szk贸艂 specjalnych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki z uwzgl臋dnieniem szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych maj膮cych siedzib臋 na obszarze Powiatu Pyrzyckiego prowadzonych przez inne organy prowadz膮ce:

1. Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 2 w ramach kt贸rego prowadzone b臋d膮:

a) Trzyletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce w Pyrzycach,
b) Trzyletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla doros艂ych w Pyrzycach,

2. Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach, ul. M艂odych Technik贸w 5 w ramach kt贸rego prowadzone b臋d膮:

a) Czteroletnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Pyrzycach,
b) Czteroletnie Technikum Zawodowe w Pyrzycach,
c) Trzyletnia Bran偶owa Szko艂a I Stopnia w Pyrzycach, w kt贸rej prowadzone b臋d膮 klasy dotychczasowej Zasadniczej Szko艂y Zawodowej w Pyrzycach do czasu likwidacji kolejnych klas oraz Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Wielozawodowej w Pyrzycach do czasu likwidacji kolejnych klas,
d) Trzyletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla doros艂ych w Pyrzycach,
e) Szko艂a Policealna dla doros艂ych w Pyrzycach,

3. Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Pyrzycach, ul. S艂owackiego 1 w ramach kt贸rego prowadzone b臋d膮:

a) Szko艂a Podstawowa Specjalna w Pyrzycach,
b) Trzyletnia Bran偶owa Szko艂a I Stopnia w Pyrzycach, w kt贸rej prowadzone b臋d膮 klasy dotychczasowej Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Specjalnej w Pyrzycach do czasu ich likwidacji,
c) Szko艂a Specjalna Przysposabiaj膮ca do Pracy w Pyrzycach,

4. Zesp贸艂 Szk贸艂 w Lipianach, ul. Ko艣ciuszki 1 w ramach kt贸rego prowadzone b臋d膮:

a) trzyletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce w Lipianach,
b) Trzyletnia Bran偶owa Szko艂a I Stopnia w Lipianach.


搂 3.

1. Z dniem 1 wrze艣nia 2017 r. dotychczasowe Gimnazjum Specjalne w Pyrzycach zostanie w艂膮czone do o艣mioletniej Szko艂y Podstawowej Specjalnej w Pyrzycach.
2. Z dniem 1 wrze艣nia 2017 r. likwiduje si臋 klas臋 I, a w latach nast臋pnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.
3. Dniem zako艅czenia dzia艂alno艣ci dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Pyrzycach jest dzie艅 31 sierpnia 2019 r.
4. Szko艂a, o kt贸rej mowa w ust. 1 rozpoczyna dzia艂alno艣膰 z dniem 1 wrze艣nia 2017 r. i przeprowadza post臋powanie rekrutacyjne oraz rozpoczyna kszta艂cenie w klasie I o艣mioletniej szko艂y podstawowej specjalnej w roku szkolnym 2017/2018.

搂 4.

Od dnia 1 wrze艣nia 2019 r. okre艣la si臋 projekt planu sieci publicznych szk贸艂 ponadpodstawowych oraz szk贸艂 specjalnych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki z uwzgl臋dnieniem szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych maj膮cych siedzib臋 na obszarze Powiatu Pyrzyckiego prowadzonych przez inne organy prowadz膮ce:


1. Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 2 w ramach kt贸rego prowadzone b臋d膮:

a) czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce w Pyrzycach prowadz膮ce klasy dotychczasowego trzyletniego liceum og贸lnokszta艂c膮cego do czasu ich likwidacji,
b) czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla doros艂ych w Pyrzycach prowadz膮ce klasy dotychczasowego trzyletniego liceum og贸lnokszta艂c膮cego dla doros艂ych do czasu ich likwidacji,

2. Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach, ul. M艂odych Technik贸w 5 w ramach kt贸rego prowadzone b臋d膮:

a) pi臋cioletnie Technikum w Pyrzycach powsta艂e w wyniku przekszta艂cenia czteroletniego technikum,
b) trzyletnia Bran偶owa Szko艂a I Stopnia w Pyrzycach,
c) czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla doros艂ych w Pyrzycach prowadz膮ce klasy dotychczasowego trzyletniego liceum og贸lnokszta艂c膮cego do czasu ich likwidacji,
d) Szko艂a Policealna w Pyrzycach,
e) dwuletnia Bran偶owa Szko艂a II Stopnia w Pyrzycach, w kt贸rej nab贸r i rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci nast膮pi w roku szkolnym 2020/2021,

3 Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Pyrzycach, ul. S艂owackiego 1 w ramach kt贸rego prowadzone b臋d膮:

a) o艣mioletnia Szko艂a Podstawowa Specjalna w Pyrzycach,
b) trzyletnia Bran偶owa Szko艂a I Stopnia w Pyrzycach,
c) trzyletnia Szko艂a Specjalna Przysposabiaj膮ca do Pracy w Pyrzycach,

4. Zesp贸艂 Szk贸艂 w Lipianach, ul. Ko艣ciuszki 1 w ramach kt贸rego prowadzone b臋d膮:

a) czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce w Lipianach prowadz膮ce klasy dotychczasowego trzyletniego liceum og贸lnokszta艂c膮cego do czasu ich likwidacji,
b) trzyletnia Bran偶owa Szko艂a I Stopnia w Lipianach.

搂 5.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 6.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podaje si臋 j膮 do publicznej wiadomo艣ci poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Pyrzyckiego i wywieszeniu na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

PRZEWODNICZ膭CY RADY


RYSZARD BERDZIK


Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-02-07 13:58:09
Data ostatniej modyfikacji : 07.02.2017 13:58
Liczba wy艣wietle艅 : 451licznik odwiedzin: 8133221