logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2017 rok


UCHWA艁A Nr 1/2017

Z A R Z 膭 D U P O W I A T U P Y RZ Y C K I E G O

z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2017 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p贸藕niejszymi zmianami), oraz Uchwa艂y Nr XXIX/135/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2017 rok, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:
搂 1.

1. Ustala si臋 plan finansowy bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2017 rok, obejmuj膮cy:
- dochody bud偶etu w wysoko艣ci 43.357.387,91 z艂
- wydatki bud偶etu w wysoko艣ci 42.361.387,91 z艂,
w szczeg贸艂owo艣ci dzia艂, rozdzia艂, paragraf - stanowi膮cy za艂膮cznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa艂y.

2. Plany finansowe dochod贸w i wydatk贸w wg jednostek organizacyjnych w szczeg贸艂owo艣ci dzia艂, rozdzia艂, paragraf stanowi膮 za艂膮czniki Nr 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 do niniejszej uchwa艂y.
搂 2

1. Ustala si臋 plan finansowy dochod贸w i wydatk贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami jednostkom samorz膮du terytorialnego, zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 3.

2. Ustala si臋 plan finansowy dochod贸w bud偶etu pa艅stwa zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej realizowanych przez jednostki samorz膮du terytorialnego zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 18.
搂 3

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 4
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


1. Stanis艂aw St臋pie艅
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP130.9 KB POBIERZza艂膮czniki30.01.2017 09:09138

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-01-30 09:08:57
Data ostatniej modyfikacji : 30.01.2017 09:08
Liczba wy艣wietle艅 : 382licznik odwiedzin: 8133525