logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.Protok贸艂 nr 1/2017
z dnia 4 stycznia 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2017. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu Pyrzyckiego wyja艣ni艂, 偶e plan finansowy zosta艂 przygotowany na podstawie uchwa艂y bud偶etowej. Uchwa艂a bud偶etowa klasyfikuje dochody i wydatki w szczeg贸艂owo艣ci do dzia艂贸w i rozdzia艂贸w, a plan finansowy uszczeg贸艂owia je do paragraf贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek Lokalnego Punktu Informacyjnego
o prefinansowanie dzia艂alno艣ci. Dotacja na dzia艂alno艣膰 LPI w roku 2017, w wysoko艣ci 294 300 z艂, b臋dzie przekazywana w trzech transzach. Pierwsza transza zostanie przekazana do ko艅ca kwietnia 2017 r. Zgodnie z umow膮, do czasu przekazania dotacji, dzia艂alno艣膰 LPI jest finansowana z bud偶etu powiatu. Skarbnik wyja艣ni艂,
偶e w bud偶ecie powiatu znajduj膮 si臋 艣rodki na ten cel i prefinansowanie dzia艂alno艣ci LPI nie zagra偶a p艂ynno艣ci finansowej powiatu, o ile dotacja b臋dzie przekazywana zgodnie z harmonogramem. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017-2018. Podsumowano dyskusj臋 rozpocz臋t膮 na poprzednim posiedzeniu
i sformu艂owano kierunki dzia艂a艅 Zarz膮du na okres dw贸ch lat pozosta艂ych do zako艅czenia kadencji. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-01-12 14:45:47
Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-12 14:45:47
Liczba wy艣wietle艅 : 762licznik odwiedzin: 11401267