logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 51/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 51/2016
z dnia 19 grudnia 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw bud偶etu, pierwsz膮 uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋cia 艣rodk贸w z rezerwy celowej na zabezpieczenie wydatk贸w zwi膮zanych ze sp艂at膮 zobowi膮za艅 zlikwidowanego SPZOZ w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Drug膮 uchwa艂a dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w o 艂膮cznej wysoko艣ci 68 938 z艂 pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wyboru banku do obs艂ugi bankowej Powiatu Pyrzyckiego. Wyboru banku dokonano w formie zapytania ofertowego. Zapytanie zosta艂o wys艂ane do trzech bank贸w. Ofert臋 z艂o偶y艂 tylko Bank BGZ BNP Paribas S.A. Proponuje si臋 zawrze膰 umow臋 z tym bankiem. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zatwierdzi艂 wyb贸r w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyst膮pienie Powiatu Pyrzyckiego do "Programu ograniczenia przest臋pczo艣ci i aspo艂ecznych zachowa艅 Razem bezpieczniej im. W艂adys艂awa Stasiaka na lata 2016 i 2017". Mi艂osz 艁uszczyk wyja艣ni艂, 偶e w ramach projektu przygotowywanego przez Powiat Pyrzycki planowane s膮 dzia艂ania na rzecz poprawy infrastruktury i edukacji na rzecz bezpiecze艅stwa. Zosta艂o by wybudowanych siedem wysepek spowalniaj膮cych ruch przy przej艣ciach dla pieszych na drogach powiatowych oraz prowadzone akcje edukacyjne w艣r贸d dzieci. Przy wk艂adzie w艂asnym 25 tys. z艂 oraz wsparciu WORD ze Szczecina mo偶na otrzyma膰 艂膮czne dofinansowanie w wysoko艣ci 130 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyst膮pienie do programu w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Domu Pomocy Spo艂ecznej. Konieczne jest przesuni臋cie kwoty 51 700 z艂 z paragrafu 6050 - "Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych" do paragrafu 4010 - "Wynagrodzenia osobowe". Brak 艣rodk贸w w paragrafie 4010 spowodowany jest wprowadzon膮 w 2016 r. regulacj膮 minimalnego wynagrodzenia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 nr 1. Konieczne jest przesuni臋cie kwoty 4 580 z艂
z paragrafu 4010 - "Wynagrodzenia osobowe" do paragrafu 4110 - "sk艂adki ZUS". Brak 艣rodk贸w w paragrafie 4110 spowodowany jest zwi臋kszonymi wydatkami na zakup energii, natomiast w paragrafie 4010 powsta艂y oszcz臋dno艣ci z tytu艂u przebywania pracownik贸w na zwolnieniach lekarskich. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Proponuje si臋 dodatki
w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 40 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 RCKU 40 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 40 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 30 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 30 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 propozycj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie statutu Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach. Dostosowuje si臋 zapisy statutu do aktualnego brzmienia przepis贸w ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczeg贸lno艣ci w zakresie usuni臋cia nieaktualnych zapis贸w statutu, dotycz膮cych okre艣lenia organu opiniodawczo-doradczego starosty w sprawach polityki rynku pracy, tj. powiatowej rady zatrudnienia. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach. Regulamin, kt贸ry obowi膮zywa艂 od roku 2006 zosta艂 dostosowany do obecnego stanu prawnego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Mi艂osz 艁uszczyk poinformowa艂 Zarz膮d o negocjacjach prowadzonych
z w艂a艣cicielem elewator贸w zbo偶owych przy ul. 呕wirki i Wigury w Pyrzycach
w sprawie remontu tej ulicy. Firma wyra偶a wol臋 sfinansowanie remontu sugeruj膮c, aby Powiat r贸wnie偶 do艂o偶y艂 si臋 do tej inwestycji.
Starosta zaproponowa艂, aby ocen臋, jaka kwot臋 Powiat mo偶e przekaza膰, od艂o偶y膰 na rok nast臋pny.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-01-12 14:45:06
Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-12 14:45:06
Liczba wy艣wietle艅 : 1018licznik odwiedzin: 13394888