logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXIX/145/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2017

UCHWA艁A NR XXIX/145/16
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
na rok 2017

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz 搂 36 ust. 2 Statutu Powiatu Pyrzyckiego stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr III/12/98 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Pyrzyckiego zmienionego uchwa艂膮 Nr XXVI/147/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r., uchwa艂膮 Nr XXIX/166/01 z dnia 31 pa藕dziernika 2001 r., uchwa艂膮 Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r. uchwa艂膮 Nr XXXVIII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., uchwa艂膮 Nr II/3/10 z dnia 8 grudnia 2010 r. oraz uchwa艂膮 Nr II/8/14 z dnia 12 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 5, poz. 36, z 2001 r. Nr 36, poz. 843, Nr 50, poz. 1350, z 2003 r., Nr 38, poz. 590, z 2010 r. Nr 57 poz. 1141 i Nr 134 poz. 2697, z 2015 r. poz. 147), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. Zatwierdza si臋 plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pyrzyckiego na rok 2017 stanowi膮cy za艂膮cznik do uchwa艂y.

搂 2. Rada Powiatu mo偶e dokonywa膰 zmian w zatwierdzonym planie pracy komisji.

搂 3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIK

Za艂膮cznik do uchwa艂y nr XXIX/145/16
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.

PLAN PRACY I PLAN KONTROLI
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

na rok 2017


I Kwarta艂

1. Kontrola dzia艂alno艣ci Pe艂nomocnika Starosty ds. Zdrowia i Pomocy Spo艂ecznej.
2. Sprawy r贸偶ne.

II Kwarta艂

1. Kontrola wykonania bud偶etu powiatu za 2016 rok. Wydanie opinii.
2. Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu.
3. Kontrola dzia艂alno艣ci Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
4. Sprawy r贸偶ne.

III Kwarta艂

1. Kontrola realizacji wykonania bud偶etu za I p贸艂rocze 2017 r.
2. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Komisji Rewizyjnej za I p贸艂rocze 2017.
3. Sprawy r贸偶ne.

IV Kwarta艂

1. Kontrola dzia艂alno艣ci Geodety Powiatowego oraz Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
2. Sprawozdanie z dzia艂ania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pyrzyckiego za 2016 rok.
3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
4. Sprawy r贸偶ne.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-12-20 10:43:34
Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-20 10:43:34
Liczba wy艣wietle艅 : 1085licznik odwiedzin: 13394907