logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXIX/142/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016

UCHWA艁A NR XXIX/142/16
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1

Zmniejsza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2016 o kwot臋 172.600,00 z艂
z tego:
-dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 172.600,00 z艂
w tym:
dzia艂 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwot臋 172.600,00 z艂
rozdzia艂 75020 Starostwa powiatowe o kwot臋 172.600,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 0550 Wp艂ywy z op艂at z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci o kwot臋 172.600,00 z艂.

搂 2

Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2016 o kwot臋 181.100,00 z艂
z tego:
-dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 181.100,00 z艂
w tym:
dzia艂 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwot臋 172.000,00 z艂
rozdzia艂 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo艣ciami o kwot臋 172.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2360 Dochody jednostek samorz膮du terytorialnego zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami o kwot臋 172.000,00 z艂
dzia艂 710 DZIA艁ALNO艢膯 US艁UGOWA o kwot臋 100,00 z艂
rozdzia艂 71015 Nadz贸r budowlany o kwot臋 100,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2360 Dochody jednostek samorz膮du terytorialnego zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami o kwot臋 100,00 z艂
dzia艂 754 BEZPIECZE艃STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO呕AROWA o kwot臋 400,00z艂
rozdzia艂 75411 Komendy powiatowe Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej o kwot臋 400,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2360 Dochody jednostek samorz膮du terytorialnego zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami o kwot臋 400,00 z艂
dzia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA o kwot臋 500,00 z艂
rozdzia艂 85201 Plac贸wki opieku艅czo - wychowawcze o kwot臋 500,00 z艂
Centrum Plac贸wek Opieku艅czo - Wychowawczych
搂 0960 Wp艂ywy z otrzymanych spadk贸w, zapis贸w i darowizn w postaci pieni臋偶nej o kwot臋 500,00 z艂
dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO艁ECZNEJ o kwot臋 100,00 z艂
rozdzia艂 85321 Zespo艂y do spraw orzekania o niepe艂nosprawno艣ci o kwot臋 100,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2360 Dochody jednostek samorz膮du terytorialnego zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami o kwot臋 100,00 z艂
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 8.000,00 z艂
rozdzia艂 80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 8.000,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 8.000,00 z艂.

搂 3

Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2016 o kwot臋 99.030,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 99.030,00 z艂
w tym:
dzia艂 630 TURYSTYKA o kwot臋 2.500,00 z艂
rozdzia艂 63095 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 2.500,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 1.000,00 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 1.500,00 z艂
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 9.980,00 z艂
rozdzia艂 80144 Inne formy kszta艂cenia osobno nie wymienione o kwot臋 9.980,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2540 Dotacja podmiotowa z bud偶etu dla niepublicznej jednostki systemu o艣wiaty o kwot臋 9.980,00 z艂
dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO艁ECZNEJ
o kwot臋 76.550,00 z艂
rozdzia艂 85321 Zespo艂y do spraw orzekania o niepe艂nosprawno艣ci o kwot臋 76.550,00 z艂
Powiatowy Zesp贸艂 do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 36.736,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 7.012,00 z艂
搂 4120 Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 988,00 z艂
搂 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 20.785,00 z艂
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 2.000,00 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 5.200,00 z艂
搂 4440 Odpisy na Zak艂adowy Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych o kwot臋 3.829,00 z艂
dzia艂 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwot臋 3.000,00 z艂
rozdzia艂 92195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 3.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 3.000,00 z艂
dzia艂 926 KULTURA FIZYCZNA o kwot臋 7.000,00 z艂
rozdzia艂 92695 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 7.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 4.000,00 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 3.000,00 z艂.

搂 4

Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2016 o kwot臋 405.733,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 405.733,00 z艂
w tym:
dzia艂 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwot臋 38.220,00 z艂
rozdzia艂 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo艣ciami o kwot臋 38.220,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4590 Kary i odszkodowania wyp艂acane na rzecz os贸b fizycznych o kwot臋 38.220,00 z艂
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 11.557,00 z艂
rozdzia艂 80111 Gimnazja specjalne o kwot臋 3.557,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2540 Dotacja podmiotowa z bud偶etu dla niepublicznej jednostki systemu o艣wiaty o kwot臋 3.557,00 z艂
rozdzia艂 80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 8.000,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 8.000,00 z艂
dzia艂 851 OCHRONA ZDROWIA o kwot臋 93.908,00 z艂
rozdzia艂 85195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 93.908,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4890 Pokrycie przej臋tych zobowi膮za艅 po likwidowanych i przekszta艂canych jednostkach zaliczanych do sektora finans贸w publicznych o kwot臋 93.908,00 z艂
dzia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA o kwot臋 500,00 z艂
rozdzia艂 85201 Plac贸wki opieku艅czo - wychowawcze o kwot臋 500,00 z艂
Centrum Plac贸wek Opieku艅czo - Wychowawczych
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 500,00 z艂
dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 261.548,00 z艂
rozdzia艂 85403 Specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze o kwot臋 102.325,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno Wychowawczy
搂 4010 wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 75.445,00 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 16.900,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 9.980,00 z艂
rozdzia艂 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwot臋 5.443,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2540 Dotacja podmiotowa z bud偶etu dla niepublicznej jednostki systemu o艣wiaty o kwot臋 5.443,00z艂
rozdzia艂 85421 M艂odzie偶owe o艣rodki socjoterapii o kwot臋 153.780,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2540 Dotacja podmiotowa z bud偶etu dla niepublicznej jednostki systemu o艣wiaty o kwot臋 153.780,00z艂.
搂 5

Zwi臋ksza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2016 o kwot臋 298.203 z艂 w 搂 950 Wolne 艣rodki, o kt贸rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

搂 6

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 7

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady

Ryszard BerdzikAutor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-12-20 10:40:58
Data ostatniej modyfikacji : 20.12.2016 10:40
Liczba wy艣wietle艅 : 445licznik odwiedzin: 8133179