logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXIX/168/2001

w sprawie powierzenia gminie Lipiany zada艅 powiatowych z zakresu utrzymania w czysto艣ci i porz膮dku ulic oraz piel臋gnacji zieleni w pasie drogowym ulic w mie艣cie Lipiany administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr XXIX/168/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 31 pa藕dziernika 2001 r.

w sprawie powierzenia gminie Lipiany zada艅 powiatowych z zakresu utrzymania w czysto艣ci i porz膮dku ulic oraz piel臋gnacji zieleni w pasie drogowym ulic w mie艣cie Lipiany administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach

Na podstawie oraz art. 12, pkt 8a w zwi膮zku z art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578; Nr 155, poz. 1014; z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89 poz. 971, Nr 100 poz. 1084) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 sierpnia 1996 r. o utrzymanie czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60 poz. 369, Nr 121 poz. 770, z 200 r. Nr 22, poz. 272) i art. 20 pkt. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 71, poz. 833 z 2000 r.; zm. Dz. U. Nr 86 poz. 958) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Powierza si臋 gminie Lipiany wykonanie zada艅 powiatowych z zakresu:
utrzymania w czysto艣ci i porz膮dku ulic w mie艣cie Lipiany administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach;
piel臋gnacji zieleni miejskiej w pasie drogowym ulic w mie艣cie Lipiany administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach.

搂 2.

Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego do zawarcia porozumienia z gmin膮 Lipiany, w kt贸rym zostan膮 okre艣lone zasady finansowania oraz zakres powierzonych prac, a tak偶e zobowi膮zuje si臋 do opublikowania porozumienia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


WICEPRZEWODNICZ膭CY RADY

W艁ADYS艁AW BAKUN





Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 12:15:43
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 12:15:43
Liczba wy艣wietle艅 : 3225



licznik odwiedzin: 13394740