logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A Nr XXIX/138/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu PyrzyckiegoUCHWA艁A Nr XXIX/138/16
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, zmiana: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, Dz. U. z 2016, poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
Wyra偶a si臋 zgod臋 na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu, na okres 5 lat, na najem lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skie j 4, o powierzchni ca艂kowitej 11,29 m2.

搂 2.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY


RYSZARD BERDZIK

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-12-20 10:36:10
Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-20 10:36:10
Liczba wy艣wietle艅 : 931licznik odwiedzin: 11404540