logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXIX/137/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2017 r.

UCHWA艁A NR XXIX/137/16
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 j.t.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, 1448 Dz. U. z 2013 r. poz. 700, 991, 1611, Dz. U. z 2014 r. poz. 529, 768, 822, Dz. U. z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1335, 1326, 1844, 1893, 1830, 2183, Dz. U. z 2016 r. poz. 266, 352, 1250) oraz obwieszczenia Ministra Finans贸w z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie og艂oszenia obowi膮zuj膮cych w 2017 r. maksymalnych stawek op艂at za usuni臋cie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strze偶onym (M.P. z 2016 r., poz.778) uchwala si臋, co nast臋puje:


搂 1.Ustala si臋 wysoko艣膰 stawek kwotowych op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi z przyczyn okre艣lonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym w zale偶no艣ci od rodzaju pojazdu:
1) rower lub motorower - za usuni臋cie - 110 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 19 z艂;
2) motocykl - za usuni臋cie - 218 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 26 z艂;
3) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - za usuni臋cie - 476 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 39 z艂;
4) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 3,5 t do 7,5 t - za usuni臋cie - 594 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 51 z艂;
5) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 7,5 t do 16 t - za usuni臋cie - 841 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 73 z艂;
6) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 16 t - za usuni臋cie - 1.239 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 133 z艂;
7) pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - za usuni臋cie - 1.508 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 196 z艂.

搂 2.Ustala si臋 wysoko艣膰 stawek kwotowych koszt贸w powsta艂ych wskutek wydania dyspozycji usuni臋cia pojazdu, je偶eli odst膮piono od usuni臋cia pojazdu z powodu ustania przyczyn jego usuni臋cia w zale偶no艣ci od rodzaju pojazdu:
1) rower lub motorower - 55 z艂;
2) motocykl - 109 z艂;
3) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - 238 z艂;
4) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 3,5 t do 7,5 t - 297 z艂;
5) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 7,5 t do 16 t - 420,50 z艂;
6) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 16 t - 619,50 z艂;
7)pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - 754 z艂.

搂 3.Op艂aty okre艣lone w 搂1 i 搂2 zawieraj膮 podatek VAT.

搂 4.Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 5.Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicz膮cy Rady

Ryszard Berdzik

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-12-20 10:35:18
Data ostatniej modyfikacji : 20.12.2016 10:35
Liczba wy艣wietle艅 : 444licznik odwiedzin: 8133140