logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 48/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 48/2016
z dnia 28 listopada 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie 艣rodk贸w na konserwacj臋 rowu. Wnioskuje si臋 o kwot臋 6 000 z艂. Na mocy porozumienia z Gmin膮 Warnice Powiat zobowi膮za艂 si臋 przekaza膰 kwot臋 18 000 z艂 na dofinansowanie konserwacji,
a w bud偶ecie Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska. Le艣nictwa i Rolnictwa dost臋pne s膮 艣rodki w wysoko艣ci 12 000 z艂. Dotacja zostanie zwr贸cona z op艂at pobieranych przez instytucje korzystaj膮ce z rowu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zmiana b臋dzie polega艂a na przeniesieniu kwoty 1849 z艂 z paragrafu 4220 do paragrafu 4210. Konieczno艣膰 dokonania zmiany wynika z nadwy偶ki 艣rodk贸w w paragrafie 4220, a ich niedoborem w paragrafie 4210. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂
nr 1. Plac贸wka wypracowa艂a dodatkowe, nie uj臋te w planie, dochody. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu dochod贸w o kwot臋 8 000 z艂. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e taka zmiana mo偶e nast膮pi膰 w drodze uchwa艂y rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w na gospodarowanie gruntami i nieruchomo艣ciami. Po wydaniu zezwole艅 na realizacj臋 inwestycji drogowych pod nazw膮 "Przebudowa i rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1559Z na odcinku Ryszewko-M艂yny" oraz "Przebudowa i rozbudowa ulicy Staromiejskiej w Pyrzycach" konieczne jest wyp艂acenie odszkodowania za nieruchomo艣ci, kt贸re z mocy prawa sta艂y si臋 w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e na ten cel mo偶na przesun膮膰 kwot臋 41 000 z艂 z wolnych 艣rodk贸w pieni臋偶nych pozosta艂ych na koniec roku 2015. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Skarbnik om贸wi艂 zmiany wprowadzane uchwa艂膮. Zmiany wynikaj膮 z konieczno艣ci zwi臋kszenia planu wydatk贸w o kwot臋 387 253 z艂, zgodnie z wnioskami dyrektor贸w jednostek organizacyjnych, przyj臋tymi przez Zarz膮d. Na te wydatki zabraknie 298 203 z艂. Na pokrycie tego deficytu zostan膮 zwi臋kszone przychody z tytu艂u wolnych 艣rodk贸w pieni臋偶nych na koniec roku 2015. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2017 r. Coroczne ustalenie wysoko艣膰 op艂at za usuni臋cie statku lub innego obiektu p艂ywaj膮cego i za jego przechowywanie w przypadku gdy prowadzi艂a go osoba b臋d膮ca w stanie po u偶yciu alkoholu, 艣rodka dzia艂aj膮cego podobnie jak alkohol lub b臋d膮ca pod wp艂ywem 艣rodka odurzaj膮cego jest ustawowym obowi膮zkiem. Stawki okre艣lone w uchwale przyj臋to w maksymalnej wysoko艣ci, aby w pe艂ni pokry艂y koszty zwi膮zane usuni臋ciem i przechowywaniem sprz臋tu p艂ywaj膮cego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacj臋 w wysoko艣ci 7 514 z艂 dla Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci i dotacj臋
w wysoko艣ci 30 000 z艂 na zwi臋kszenie zakresu przebudowy drogi powiatowej
w 呕ukowie, jednocze艣nie zmniejsza si臋 o 230 000 z艂 dotacj臋 dla Powiatowego Urz臋du Pracy na sk艂adki ubezpieczeniowe os贸b bezrobotnych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizacj臋 zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej na obszarze powiatu pyrzyckiego w 2017 roku. W wymaganym terminie oferty z艂o偶y艂y cztery organizacje. Zadanie prowadzenia punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej na terenie powiatu pyrzyckiego
w 2017 roku zostanie powierzone Fundacji Togatus Pro Bono z Olsztyna, kt贸ra uzyska艂a najwy偶sz膮 ilo艣膰 punkt贸w. Na realizacj臋 zadania zostanie przekazana dotacja w wysoko艣ci 60 725,88 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Spo艂ecznej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Regulamin zosta艂 dostosowany do aktualnych przepis贸w prawa. Rada Spo艂eczna uchwali艂a Regulamin w dniu 8 listopada 2016 r. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Iwona Zibrowska-Os贸ch dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przedstawi艂a informacj臋 dotycz膮c膮 kierunk贸w rozwoju Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach. Informacja zosta艂a przygotowana pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego. W trakcie dyskusji o przysz艂o艣ci szpitala zwr贸cono uwag臋 na dokonuj膮ce si臋 zmiany w organizacji s艂u偶by zdrowia i brak pewno艣ci w jakiej sytuacji b臋d膮 szpitale za rok lub dwa. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Iwona Zibrowska-Os贸ch om贸wi艂a sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, w okresie czerwiec-sierpie艅 2016 r. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdania.
Bart艂omiej Kr贸likowski przedstawi艂 uchwa艂y podj臋te przez Rad臋 Spo艂eczn膮 dzia艂aj膮c膮 przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. Dotyczy艂y one przyj臋cia darowizny aparatury i sprz臋tu medycznego, zakupu aparatury i sprz臋tu medycznego zmiany planu inwestycyjnego oraz przyj臋cia regulaminy rady spo艂ecznej. Zarz膮d zapozna艂 si臋 z uchwa艂ami.
Starosta przedstawi艂 wniosek o ustalenie wynagrodzenia dodatkowego dla dyrektor szpitala w okresie czerwiec-sierpie艅 2016 r. Proponuje si臋 wynagrodzenie wed艂ug nast臋puj膮cych wska藕nik贸w: za czerwiec - 0,6, za lipiec - 1,2, za sierpie艅
- 0,8. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zagospodarowanie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej przy ulicy M艂odych Technik贸w w Pyrzycach. Wnioskuje si臋 o przekazanie tej nieruchomo艣ci Komendzie Powiatowej Policji z przeznaczeniem na budow臋 nowej siedziby. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego o wyra偶eniu woli wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z Komendantem Wojew贸dzkim Policji
w Szczecinie w zakresie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji
w Pyrzycach. Projekt uchwa艂y stanowi poparcie Rady dla dzia艂a艅 Zarz膮du zmierzaj膮cych do budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-12-19 11:32:05
Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-19 11:32:05
Liczba wy艣wietle艅 : 1120licznik odwiedzin: 13394764