logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 96/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego

Uchwa艂a Nr 96/2016
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 7 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 nr 1
w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu
Powiatu Pyrzyckiego - Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Udziela si臋 pe艂nomocnictwa Robertowi S贸jce dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 nr 1
w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego - Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach, do wysoko艣ci kwot okre艣lonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.

搂 2.

1. Pe艂nomocnictwa udziela si臋 na czas nieokre艣lony.
2. Pe艂nomocnictwo wygasa z chwil膮 jego odwo艂ania lub w dniu rozwi膮zania stosunku pracy z pe艂nomocnikiem.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:


Stanis艂aw St臋pie艅 .................................

Bart艂omiej Kr贸likowski .................................

Mi艂osz 艁uszczyk .................................

Wiktor To艂oczko
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-12-19 11:22:08
Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-19 11:22:08
Liczba wy艣wietle艅 : 886licznik odwiedzin: 11429145