logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 85/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.

zmieniaj膮ca uchwa艂臋 nr 82/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.

Uchwa艂a Nr 85/2016
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 15 listopada 2016 r.


zmieniaj膮ca uchwa艂臋 nr 82/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zmianami) w zwi膮zku z art. 9g ust.2, art. 91d pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz.1379 ze zm.) uchwala si臋, co nast臋puje:


搂 1.

Za艂膮cznik nr 1 stanowi膮cy za艂膮cznik do zmienianej uchwa艂y otrzymuje brzmienie okre艣lone w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Komisji.


搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:


Stanis艂aw St臋pie艅
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC41.5 KB POBIERZza艂膮cznik28.11.2016 11:41163

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-11-28 11:40:07
Data ostatniej modyfikacji : 28.11.2016 11:40
Liczba wy艣wietle艅 : 455licznik odwiedzin: 8315199