logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 82/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.

Uchwa艂a Nr 82/2016
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 9 listopada 2016 r.


w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zmianami) w zwi膮zku z art. 9g ust.2, art. 91d pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz.1379 ze zm.) uchwala si臋, co nast臋puje:


搂 1.

Powo艂uje si臋 komisj臋 egzaminacyjn膮 do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego w sk艂adzie okre艣lonym w za艂膮czniku nr 1 do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Tryb dzia艂ania komisji okre艣la rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2013 r., poz. 393)
搂 3.

Komisja egzaminacyjna rozwi膮zuje si臋 z chwil膮 przeprowadzenia egzaminu.


搂 4.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Komisji.


搂 5.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:


Stanis艂aw St臋pie艅
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC42 KB POBIERZza艂膮cznik28.11.2016 10:37153

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-11-28 11:36:45
Data ostatniej modyfikacji : 28.11.2016 10:36
Liczba wy艣wietle艅 : 425licznik odwiedzin: 8465280