logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a nr 80/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie upowa偶nienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w sprawach maj膮tkowych powiatu

Uchwa艂a nr 80/2016
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie upowa偶nienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w sprawach maj膮tkowych powiatu


Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zmianami) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:搂 1.
Upowa偶nia si臋 dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮
w 呕abowie do przeprowadzenia w imieniu Powiatu Pyrzyckiego inwestycji pn. "Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu os贸b niepe艂nosprawnych na potrzeby mieszka艅c贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie" oraz wykonania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych
z umowy nr WRR/000128/16/D z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r. zawartej
z Pa艅stwowym Funduszem Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.

搂 2.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej
w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.

搂 3.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅 ....................................
Bart艂omiej Kr贸likowski ....................................
Mi艂osz 艁uszczyk ....................................
Jaros艂aw Ileczko ....................................
Wiktor To艂oczko ....................................


Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-11-28 11:31:12
Data ostatniej modyfikacji : 28.11.2016 10:34
Liczba wy艣wietle艅 : 413

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  28.11.2016 10:31poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 8465329