logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 79/2016 z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 74/2016 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 5 pa藕dziernika 2016 r. w sprawie powo艂ania likwidatora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr 79/2016
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 74/2016 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 5 pa藕dziernika 2016 r. w sprawie powo艂ania likwidatora
Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w zwi膮zku z 搂 2 uchwa艂y nr XXVII/123/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 wrze艣nia 2016 r. w sprawie likwidacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:搂 1.

W uchwale Nr 74/2016 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 5 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie powo艂ania likwidatora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:
1) 搂 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Likwidator wykonuje prawa i obowi膮zki dyrektora ZDP.";
2) uchyla si臋 搂 6.

搂 2.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅 ........................................
Bart艂omiej Kr贸likowski ........................................
Mi艂osz 艁uszczyk ........................................
Wiktor To艂oczko ........................................
Jaros艂aw Ileczko ........................................

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-11-03 08:04:53
Data ostatniej modyfikacji : 03.11.2016 08:04
Liczba wy艣wietle艅 : 408licznik odwiedzin: 8315004