logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXVIII/159/2001

w sprawie zmiany Regulaminu Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej Okr臋gu Polskiego Zwi膮zku W臋dkarskiego w Szczecinie

Uchwa艂a Nr XXVIII/159/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 wrze艣nia 2001 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej Okr臋gu
Polskiego Zwi膮zku W臋dkarskiego w Szczecinie

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 zmiany: Nr 155, poz. 1014 z 2000 r. Dz. U. Nr 12, poz. 136; Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497), w zwi膮zku z art. 24 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie 艣r贸dl膮dowym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 zmiany: Nr 101, poz. 1178; z 2000 r. Nr 120, poz.1268) oraz Rozporz膮dzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki 呕ywno艣ciowej z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Spo艂eczn膮 Stra偶膮 Ryback膮 oraz ramowego regulaminu tej stra偶y (Dz. U. Nr 49, poz. 489) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1

Wprowadza zmiany do uchwalonego regulaminu Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej Okr臋gu Polskiego Zwi膮zku W臋dkarskiego w Szczecinie, stanowi膮cego za艂膮cznik do Uchwa艂y
Nr XVIII/104/2000 z dnia 28 czerwca 2000 roku:

w 搂 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Terenem dzia艂ania Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej jest obszar w贸d powierzchniowych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Pa艅stwa znajduj膮cych si臋 w granicach administracyjnych powiatu pyrzyckiego.”

w 搂 7
w pkt. 1 po wyrazie „po艂owu” dodaje si臋 „oraz dokument贸w stwierdzaj膮cych pochodzenie ryb u os贸b przetwarzaj膮cych lub wprowadzaj膮cych ryby do obrotu”;
pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„Kontroli ilo艣ci masy i gatunk贸w od艂owionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiot贸w s艂u偶膮cych do ich po艂owu.”


搂 2

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 12:11:19
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 12:11:19
Liczba wy艣wietle艅 : 3141licznik odwiedzin: 13394813