logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXVII/133/16 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.

w sprawie odmowy wyra偶enia zgody na rozwi膮zanie stosunku pracy z radnym


UCHWA艁A NR XXVII/133/16
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.

w sprawie odmowy wyra偶enia zgody na rozwi膮zanie stosunku pracy z radnym

Na podstawie art. 22 ust. 2 zdanie 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1
Odmawia si臋 wyra偶enia zgody na rozwi膮zanie stosunku pracy z radnym Wiktorem To艂oczko zatrudnionym na stanowisku zast臋pcy dyrektora Zachodniopomorskiego O艣rodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, gdy偶 pracodawca nie wskaza艂 faktycznych przyczyn uzasadniaj膮cych rozwi膮zanie stosunku pracy, co uniemo偶liwi艂o radzie Powiatu Pyrzyckiego zbadania i rozwa偶enia argumentacji pracodawcy.

搂 2
Zobowi膮zuje si臋 przewodnicz膮cego rady powiatu do niezw艂ocznego przes艂ania niniejszej uchwa艂y pracodawcy - Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dor臋czenia jej radnemu Wiktorowi To艂oczko.
搂 3
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-11-02 11:30:56
Data ostatniej modyfikacji : 02.11.2016 11:30
Liczba wy艣wietle艅 : 453licznik odwiedzin: 8133104