logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 74/2016 z dnia 5 pa藕dziernika 2016 r.

w sprawie powo艂ania likwidatora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr 74/2016
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 5 pa藕dziernika 2016 r.

w sprawie powo艂ania likwidatora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w zwi膮zku z 搂 2 uchwa艂y nr XXVII/123/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 wrze艣nia 2016 r. w sprawie likwidacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Z dniem 5 pa藕dziernika 2016 r. powo艂uje si臋 likwidatora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
w Pyrzycach (ZDP) w osobie Andrzeja Drabczyka.

搂 2.

1. Zadaniem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
w Pyrzycach i zako艅czenie jego bytu prawnego, a w szczeg贸lno艣ci:
1) sporz膮dzenie szczeg贸艂owego harmonogramu likwidacji;
2) zawiadomienie kontrahent贸w ZDP o otwarciu likwidacji;
3) zawiadomienie bank贸w obs艂uguj膮cych ZDP o otwarciu likwidacji;
4) sporz膮dzenie inwentaryzacji maj膮tku ZDP;
5) sporz膮dzenie bilansu otwarcia i zamkni臋cia likwidacji;
6) sporz膮dzenie planu finansowego likwidacji;
7) zako艅czenie spraw prowadzonych przez ZDP, kt贸re mog膮 by膰 zako艅czone;
8) zarchiwizowanie dokumentacji ZDP;
9) sporz膮dzenie sprawozdania z przebiegu procesu likwidacji;
10) wykre艣lenie ZDP z w艂a艣ciwych rejestr贸w;
11) dokonanie czynno艣ci prawnych wynikaj膮cych z kodeksu pracy wobec pracownik贸w ZDP, mi臋dzy innymi przekazanie akt osobowych do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz uregulowanie stosunk贸w pracy;
12) przekazanie likwidowanego maj膮tku do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach;
13) zwr贸cenie u偶ywanych piecz臋ci po zako艅czeniu likwidacji;
14) wykonywanie innych czynno艣ci zwi膮zanych z procesem likwidacji.
2. Likwidator wykonuje prawa i obowi膮zki dyrektora ZDP w zakresie niezb臋dnym do zako艅czenia dzia艂alno艣ci ZDP.

搂 3.

Likwidator jest zobowi膮zany przedstawi膰 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego harmonogram czynno艣ci likwidacyjnych, w terminie nie d艂u偶szym ni偶 14 dni od dnia rozpocz臋cia procesu likwidacji.

搂 4.

Zako艅czenie wszelkich czynno艣ci likwidacyjnych powinno nast膮pi膰 do dnia
31 grudnia 2016 r.

搂 5.

Do dnia zako艅czenia likwidacji ZDP prowadzi dzia艂alno艣膰 i realizuje zadania zgodnie z obowi膮zuj膮cym statutem i w oparciu o obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.

搂 6.

Likwidator nie mo偶e podejmowa膰 dzia艂a艅 powoduj膮cych powstanie zobowi膮za艅
i nale偶no艣ci, kt贸rych rozliczenie wykracza艂oby poza okres dzia艂alno艣ci ZDP.

搂 7.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅 ........................................
Bart艂omiej Kr贸likowski ........................................
Mi艂osz 艁uszczyk ........................................
Wiktor To艂oczko ........................................
Jaros艂aw Ileczko ........................................

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-10-25 10:21:03
Data ostatniej modyfikacji : 25.10.2016 09:21
Liczba wy艣wietle艅 : 521licznik odwiedzin: 8465360