logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 70/2016 z dnia 20 wrze艣nia 2016 r.

w sprawie powo艂ania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki.

Uchwa艂a Nr 70/2016
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 wrze艣nia 2016 r.

w sprawie powo艂ania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa
przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) w zwi膮zku z art. 60 i art. 64 ustawy z dnia 13 pa藕dziernika 1998 r. - przepisy wprowadzaj膮ce ustawy reformuj膮ce administracj臋 publiczn膮 (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami) oraz 搂 5 ust. 1 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Pa艅stwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz okre艣lenia kategorii mienia wy艂膮czonego z przekazywania (Dz. U.
Nr 13, poz. 114) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Powo艂uje do sk艂adu osobowego komisji przeprowadzaj膮cej inwentaryzacj臋 mienia Skarbu Pa艅stwa przekazywanego na rzecz Powiatu Pyrzyckiego nast臋puj膮ce osoby:
1) Bart艂omiej Kr贸likowski,
2) Mi艂osz 艁uszczyk.

搂 2.

Traci moc uchwa艂a Nr 32/2015 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powo艂ania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki.

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Staro艣cie Pyrzyckiemu.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego
Stanis艂aw St臋pie艅 ........................................

Bart艂omiej Kr贸likowski ........................................

Mi艂osz 艁uszczyk ........................................

Jaros艂aw Ileczko ........................................

Wiktor to艂oczko ........................................
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-10-20 07:20:38
Data ostatniej modyfikacji : 20.10.2016 06:20
Liczba wy艣wietle艅 : 540licznik odwiedzin: 8465358