logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A XXVI/132/16 z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi nr 7/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. na dzia艂anie Starosty Pyrzyckiego


UCHWA艁A XXVI/132/16
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi nr 7/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. na dzia艂anie Starosty Pyrzyckiego


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zm.: 1890) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1. Po rozpatrzeniu skargi nr 7/16 z dnia 15 czerwca 2016 r., uznaje skarg臋 za cz臋艣ciowo zasadn膮 - w zakresie nieudzielenia odpowiedzi na pismo Skar偶膮cego z dnia 22 marca 2016 r., w pozosta艂ym zakresie skarga jest bezzasadna z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu.

搂2. Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia Skar偶膮cego o sposobie za艂atwienia skargi.

搂3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIKZa艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XXVI/132/16
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.


UZASADNIENIENIE

Do Rady Powiatu Pyrzyckiego wp艂yn臋艂a skarga Pana Ryszarda Staszewskiego, w kt贸rej zarzuca On Staro艣cie Pyrzyckiemu brak dzia艂a艅 i zaniedbania w zakresie konserwacji rowu, przebiegaj膮cego przez dzia艂k臋 nr 473, przylegaj膮c膮 do dzia艂ki Skar偶膮cego (pola) oraz wskazuje na bezczynno艣膰 organu, polegaj膮c膮 na nierozpatrzeniu w terminie wniosku, dotycz膮cego oczyszczenia rowu. Skar偶膮cy wskaza艂, 偶e do dnia wyst膮pienia ze skarg膮 (tj. do dnia 15 czerwca 2016 r.) nie otrzyma艂 odpowiedzi na z艂o偶ony przez siebie wniosek z dnia 22 marca 2016 r.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Pyrzyckiego ustali艂a, 偶e w dniu 22 marca 2016 r. Skar偶膮cy Ryszard Staszewki zwr贸ci艂 si臋 do Starosty Pyrzyckiego z wnioskiem o udro偶nienie rowu na dzia艂ce
nr 473 obr臋b Warnice, b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 Skarbu Pa艅stwa. Ju偶 w dniu 24 marca 2016 r. pracownicy Starostwa dokonali ogl臋dzin rowu, sporz膮dzili protok贸艂 z czynno艣ci ogl臋dzin, w kt贸rym stwierdzono konieczno艣膰 przeprowadzenia konserwacji.
Niemniej jednak nale偶y zauwa偶y膰, 偶e w dniu 4 sierpnia 2014 r. Wojewoda Zachodniopomorski wyda艂 decyzj臋, w kt贸rej stwierdzi艂 nabycie przez Gmin臋 Warnice z mocy prawa, nieodp艂atnie, w艂asno艣ci nieruchomo艣ci stanowi膮cej r贸w, oznaczonej w ewidencji grunt贸w numerem dzia艂ki 473 o powierzchni 0,65 ha. Powy偶sza decyzja sta艂a si臋 ostateczna w dniu 11 kwietnia 2016 r.
W zwi膮zku z powy偶szym uzna膰 nale偶y, i偶 zarzuty sprecyzowane przez Skar偶膮cego s膮 bezzasadne, gdy偶 r贸w nie nale偶y do Skarbu Pa艅stwa, reprezentowanego przez Starost臋 Pyrzyckiego, lecz do Gminy Warnice, co potwierdzi艂 we wskazanej wy偶ej decyzji deklaratoryjnej - Wojewoda Zachodniopomorski.

Skarga jest natomiast zasadna w cz臋艣ci dotycz膮cej braku odpowiedzi Starosty Pyrzyckiego na pismo Skar偶膮cego, kt贸re wp艂yn臋艂o do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w dniu 22 marca br. Organ powinien poinformowa膰 zainteresowanego o sposobie za艂atwienia jego wniosku lub o stanie rozpatrywania wniosku, czego nie uczyni艂.

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-10-11 10:23:40
Data ostatniej modyfikacji : 11.10.2016 10:23
Liczba wy艣wietle艅 : 461licznik odwiedzin: 8133195