logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXVI/130/16 z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016

UCHWA艁A NR XXVI/130/16
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1

Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2016 o kwot臋 354.000,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 354.000,00 z艂
w tym:
dzia艂 630 TURYSTYKA o kwot臋 10.000,00 z艂
rozdzia艂 63095 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 10.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 3.000,00 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 7.000,00 z艂,
dzia艂 757 OBS艁UGA D艁UGU PUBLICZNEGO o kwot臋 167.000,00 z艂
rozdzia艂 75704 Rozliczenia z tytu艂u por臋cze艅 i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa艅stwa lub jednostk臋 samorz膮du terytorialnego o kwot臋 167.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 8030 Wp艂ywy z tytu艂u krajowych por臋cze艅 i gwarancji o kwot臋 167.000,00 z艂,
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 138.000,00 z艂
rozdzia艂 80146 Dokszta艂canie i doskonalenie nauczycieli o kwot臋 83.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 77.000,00 z艂
搂 4410 Podr贸偶e s艂u偶bowe krajowe o kwot臋 5.000,00 z艂
搂 4700 Szkolenia pracownik贸w nieb臋d膮cych cz艂onkami korpusu s艂u偶by cywilnej o kwot臋 1.000,0 z艂,
rozdzia艂 80195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 55.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 30.000,00 z艂
搂 4270 Zakup us艂ug remontowych o kwot臋 10.000,00 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 15.000,00 z艂,
dzia艂 926 KULTURA FIZYCZNA o kwot臋 39.000,00 z艂
rozdzia艂 92695 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 39.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 2.000,00 z艂
搂 4190 Nagrody konkursowe o kwot臋 2.000,00 z艂
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 10.000,00 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 8.000,00 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 17.000,00 z艂.

搂 2

Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2016 o kwot臋 354.000,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 354.000,00 z艂
w tym:
dzia艂 851 OCHRONA ZDROWIA o kwot臋 84.400,00 z艂
rozdzia艂 85195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 84.400,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4890 Pokrycie przej臋tych zobowi膮za艅 po likwidowanych i przekszta艂canych jednostkach zaliczanych do sektora finans贸w publicznych o kwot臋 84.400,00 z艂,
dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 269.600,00 z艂
rozdzia艂 85403 Specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze o kwot臋 269.600,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 242.000,00 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 27.600,00 z艂.
搂 3

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady

Ryszard Berdzik

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-10-11 10:22:33
Data ostatniej modyfikacji : 11.10.2016 10:22
Liczba wy艣wietle艅 : 455licznik odwiedzin: 8133233