logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXVI/126/16 z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.

w sprawie likwidacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach


UCHWA艁A NR XXVI/126/16
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.

w sprawie likwidacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. 1. Z dniem 1 pa藕dziernika 2016 r. stawia si臋 w stan likwidacji powiatow膮 jednostk臋 organizacyjn膮 - Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach.
2. Ustala si臋 dat臋 zako艅czenia likwidacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach na dzie艅 31 grudnia 2016 r.
搂2. Mienie zlikwidowanej jednostki zostanie rozdysponowane w nast臋puj膮cy spos贸b:
1) nieruchomo艣ci znajduj膮ce si臋 we w艂adaniu jednostki organizacyjnej, w tym na podstawie trwa艂ego zarz膮du - kt贸ry wyga艣nie wskutek likwidacji, pozostan膮
w powiatowym zasobie nieruchomo艣ci,
2) mienie ruchome zostanie przekazane do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
搂3. Nale偶no艣ci i zobowi膮zania likwidowanej jednostki przejmuje Starostwo Powiatowe
w Pyrzycach.
搂4. Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego wyznaczy likwidatora jednostki oraz okre艣li zakres jego obowi膮zk贸w i kompetencji.
搂5. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Przewodnicz膮cy
Rady Powiatu Pyrzyckiego

Ryszard Berdzik


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym do wy艂膮cznej w艂a艣ciwo艣ci rady powiatu nale偶y likwidacja jednostek organizacyjnych powiatu.
Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach funkcjonuje od 18 grudnia 1998 roku. Jednostka ta odpowiada za utrzymanie dr贸g powiatowych w powiecie pyrzyckim, administruj膮c 艂膮cznie 320 km dr贸g. Aktualnie zatrudnionych jest w niej 15 os贸b w ramach umowy o prac臋. Obecne uwarunkowania ekonomiczne przemawiaj膮 za likwidacj膮 tej jednostki.
Dotychczas funkcjonuj膮cy Zarz膮d Dr贸g Powiatowych nie posiada dostatecznej bazy sprz臋towej do wykonywania wszystkich zada艅 zwi膮zanych z zarz膮dzaniem drogami. Najwa偶niejsze zadania, takie jak: przebudowa dr贸g, budowa chodnik贸w, przepust贸w, element贸w infrastruktury odwadniaj膮cej; zimowe od艣nie偶anie dr贸g, utrzymanie ich czysto艣ci, s膮 realizowane w formie zam贸wie艅 publicznych. Dodatkowo cz臋艣膰 prac w艂asnych takich jak ci臋cia piel臋gnacyjne drzew, roboty ziemne, wymagaj膮 zakupu us艂ug np. podno艣nika czy koparki. Sytuacja taka powoduje, 偶e zadania pracownik贸w administracyjnych Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w du偶ym obszarze dotycz膮 zlecaniu zada艅 na zewn膮trz, co z powodzeniem mo偶e by膰 realizowane przez pracownik贸w wydzia艂贸w merytorycznych starostwa.
Likwidacja Zarz膮du Dr贸g Powiatowych polega przede wszystkim na rezygnacji z utrzymywania stanowisk administracyjnych: dyrektora jednostki, etat贸w kadr i ksi臋gowo艣ci, etat贸w zajmuj膮cych si臋 zam贸wieniami publicznymi oraz dw贸ch etat贸w dr贸偶nik贸w. Zadania realizowane na tych stanowiskach b臋d膮 realizowane w kom贸rkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pyrzycach - w Wydziale Organizacyjno-Prawnym lub Wydziale Finansowym. G艂贸wne zadania zwi膮zane z zarz膮dzaniem drogami powiatowymi b臋d膮 realizowane przez Wydzia艂 Dr贸g i Komunikacji, kt贸ry powstanie po likwidacji ZDP oraz dotychczasowego Wydzia艂u Infrastruktury i Komunikacji.
Pracownicy likwidowanej jednostki na mocy art. 23
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-10-11 10:17:40
Data ostatniej modyfikacji : 11.10.2016 10:17
Liczba wy艣wietle艅 : 677licznik odwiedzin: 8134183