logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 58/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych.

Uchwa艂a Nr 58/2016
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 sierpnia 2016 r.


w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych.



Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Opiniuje si臋 pozytywnie zaliczenie do kategorii dr贸g gminnych drogi oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 327/2 w obr臋bie Trzeb贸rz, gmina Kozielice.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorowi Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.



Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅 .............................................
Bart艂omiej Kr贸likowski ..............................................
Mi艂osz 艁uszczyk ..............................................
Wiktor To艂oczko ..............................................
Jaros艂aw Ileczko ..............................................
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-08-31 09:48:49
Data ostatniej modyfikacji : 31.08.2016 08:48
Liczba wy艣wietle艅 : 490



licznik odwiedzin: 8465227