logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 52/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr 52/2016
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach


Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zmianami) oraz 搂 64 ust. 3 statutu Powiatu Pyrzyckiego stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y nr III/12/98 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie nadania Statutu Powiatu Pyrzyckiego (Dz. Urz. Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 5, poz. 36 ze zmianami) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Uchwala si臋 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania
o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach, stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅 ........................................
Bart艂omiej Kr贸likowski ........................................
Mi艂osz 艁uszczyk ........................................
Wiktor To艂oczko ........................................
Jaros艂aw Ileczko ........................................

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-08-03 11:20:44
Data ostatniej modyfikacji : 03.08.2016 10:20
Liczba wy艣wietle艅 : 488licznik odwiedzin: 8465298