logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXII/121/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wyra偶enia zgody na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym


UCHWA艁A NR XXII/121/16
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wyra偶enia zgody na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zmianami) oraz art. 25b i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) w zwi膮zku 搂 13 uchwa艂y nr XI/59/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 wrze艣nia 2015 r. w sprawie okre艣lenia zasad gospodarowania nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 4164),
Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
Wyra偶a si臋 zgod臋 na zawarcie z Panem Robertem Tarnowskim umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci rolnej oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 122/2 o powierzchni 1,6089 ha obr臋b Pyrzyce 12, na okres od 1 grudnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2022 r.

搂 2.
Wyra偶a si臋 zgod臋 na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci wymienionej w 搂 1.

搂 3.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIK

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-07-01 07:40:44
Data ostatniej modyfikacji : 01.07.2016 07:40
Liczba wy艣wietle艅 : 477licznik odwiedzin: 8131735