logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
UCHWA艁A NR XXV/141/2001

W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla ponadgimnazjalnych szk贸艂 niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego.

UCHWA艁A NR XXV/141/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 kwietnia 2001 r.


W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla ponadgimnazjalnych szk贸艂 niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego.


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578, Nr 155, poz.1014; z 2000r.: Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz.306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz.1009, Nr 95, poz.1041) oraz art. 90 ust. 2,3,4 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r o systemie o艣wiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329; zmiany: Dz. U. Nr 106, poz. 496; z 1997r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz. 943; z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz.1126 ; z 2000r.: Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz.1320) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1


Ustala si臋 miesi臋czn膮 dotacj臋 na jednego s艂uchacza dla nast臋puj膮cych plac贸wek w wysoko艣ciach:

Katolickie Wieczorowe Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce im. Ks. Tadeusza Myszczy艅skiego z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skej 2 - 61,89
Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce przy Centrum Edukacyjnym „OMNIBUS” z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Rejtana 6 - 61,89
Policealne Studium Zawodowe im. Ks. Tadeusza Myszczy艅skiego TChr. z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skiej 2 - 71,26
Policealne Studium Zawodowe przy Centrum Edukacyjnym „OMNIBUS” z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Rejtana 6 - 71,26


搂 2


Dotacja b臋dzie regulowana w systemie miesi臋cznym „z g贸ry” do pierwszego ka偶dego miesi膮ca.

搂 3

Warunkiem otrzymania dotacji jest przed艂o偶enie comiesi臋czne w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach aktualnej liczby s艂uchaczy do dnia 20 ka偶dego miesi膮ca.

搂 4


Uchwa艂a wchodzi z 偶ycie z dniem podj臋cia z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 1 stycznia 2001r.

搂 5

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 11:53:30
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 11:53:30
Liczba wy艣wietle艅 : 3135licznik odwiedzin: 13394660