logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXII/119/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi nr 3/16 z dnia 22 kwietnia 2016 r. na dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

UCHWA艁A NR XXII/119/16
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 22 czerwca 2016 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi nr 3/16 z dnia 22 kwietnia 2016 r. na dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zm.: poz. 1890) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1. Po rozpatrzeniu skargi nr 3/16 z dnia 22 kwietnia 2016 r., uznaje skarg臋 za bezzasadn膮 z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu.

搂2. Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi Skar偶膮cego.

搂3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIK


Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XXII/119/16
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 22 czerwca 2016 r.

UZASADNIENIE

Skar偶膮cy Stanis艂aw 艁opyta z艂o偶y艂 skarg臋 pismem z dnia 22 kwietnia 2016 r. (nr 3/16) nast臋pnie uzupe艂ni艂 pismem z dnia 27 kwietnia 2016 r. na wezwanie przewodnicz膮cego Rady w trybie 搂8 ust. 2 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosk贸w (Dz. U. Nr 5 poz. 46) na dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Zarzuty zawarte w pismach by艂y ju偶 wielokrotnie badane przez rad臋 powiatu i uznawane za bezzasadne. Bezzasadno艣膰 skarg wykazywano w odpowiedziach do Skar偶膮cego.
Rada powiatu wskazuje, i偶 zarz膮d powiatu nigdy nie posiada艂 i nie posiada uprawnie艅 do prowadzenia post臋powa艅 zwi膮zanych z wydawaniem pozwole艅 na budow臋 i zg艂osze艅 dotycz膮cych inwestycji budowlanych, uregulowanych w ustawie Prawo budowlane.
Nie ma racji skar偶膮cy, i偶 w pi艣mie wicestarosty z dnia 18 kwietnia 2016 r., znak: OP.2010.2.2016.MM po艣wiadczono nieprawd臋. Jest to niczym nie poparte subiektywne stanowisko skar偶膮cego, odmienne i sprzeczne z ocen膮 komisji rewizyjnej, kt贸ra analizowa艂a sk艂adane skargi na swych posiedzeniach a nast臋pnie rozpatrywa艂a je rada powiatu.
Ponadto prawid艂owo艣膰 dzia艂a艅 starosty potwierdzi艂 Zachodniopomorski Wojew贸dzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, kt贸ry przeanalizowa艂 akta sprawy na wniosek komisji rewizyjnej, dotycz膮ce zg艂osze艅 i post臋powa艅 zwi膮zanych z wydanymi pozwoleniami na budow臋 (pismo z dnia 1 grudnia 2015 r. znak: WIK.7640.45.2015.AM).
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-07-01 07:39:28
Data ostatniej modyfikacji : 01.07.2016 07:39
Liczba wy艣wietle艅 : 524licznik odwiedzin: 8131728