logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXII/114/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.


UCHWA艁A NR XXII/114/16
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 22 czerwca 2016 r.


w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.


Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zm.: 1890) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1. Po zapoznaniu si臋 z:
1) sprawozdaniem z wykonania bud偶etu na 2015 r.;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
4) informacj膮 o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
udziela si臋 Zarz膮dowi Powiatu absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu na rok 2015.

搂 2. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIKAutor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-07-01 07:34:12
Data ostatniej modyfikacji : 01.07.2016 07:34
Liczba wy艣wietle艅 : 478licznik odwiedzin: 8133199