logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a nr 40/2016 z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2015 rok

Uchwa艂a nr 40/2016
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2015 rok


Na podstawie art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 i art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:
搂 1.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego zatwierdza sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2015 r.

搂 2.

Zysk z dzia艂alno艣ci w 2015 r. w kwocie netto 116 718,77 z艂 (kwota s艂ownie: sto szesna艣cie tysi臋cy siedemset osiemna艣cie z艂otych i siedemdziesi膮t siedem groszy) przeznaczony zostanie na zwi臋kszenie funduszu zak艂adu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:


Stanis艂aw St臋pie艅
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-06-03 13:01:20
Data ostatniej modyfikacji : 03.06.2016 13:01
Liczba wy艣wietle艅 : 495licznik odwiedzin: 8315150