logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XXI/112/16 z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016

UCHWA艁A NR XXI/112/16
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1. Zmniejsza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2016 o kwot臋 741.632,00 z艂, z tego:
- dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 741.632,00 z艂, w tym:

- dzia艂 758 R脫呕NE ROZLICZENIA o kwot臋 741.632,00 z艂
- rozdzia艂 75801 Cz臋艣膰 o艣wiatowa subwencji og贸lnej dla jednostek samorz膮du terytorialnego o kwot臋 741.567,00 z艂
搂 2920 Subwencje og贸lne z bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 741.567,00 z艂,
- rozdzia艂 75832 Cz臋艣膰 r贸wnowa偶膮ca subwencji og贸lnej dla powiat贸w o kwot臋 65,00 z艂
搂 2920 Subwencje og贸lne z bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 65,00 z艂.

搂 2. Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2016 o kwot臋 18.139,00 z艂, z tego:
- dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 18.139,00 z艂, w tym:

- dzia艂 756 DOCHODY OD OS脫B PRAWNYCH, OD OS脫B FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ膭CYCH OSOBOWO艢CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI膭ZANE Z ICH POBOREM o kwot臋 18.139,00 z艂
- rozdzia艂 75622 Udzia艂 powiat贸w w podatkach stanowi膮cych doch贸d bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 18.139,00 z艂
搂 0010 Wp艂ywy z podatku dochodowego od os贸b fizycznych o kwot臋 18.139,00 z艂.

搂 3. Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2016 o kwot臋 302.400,00 z艂, z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 302.400,00 z艂, w tym:

- dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 240.200,00 z艂
- rozdzia艂 80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 93.900,00 z艂
- Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 78.000,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 10.000,00 z艂,
- Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 2.000,00 z艂
搂 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot臋 3.000,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 900,00 z艂,
- rozdzia艂 80130 Szko艂y zawodowe o kwot臋 24.700,00 z艂
- Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 14.000,00 z艂
搂 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot臋 7.000,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 3.200,00 z艂
搂 4120 Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 500,00 z艂,
- rozdzia艂 80144 Inne formy kszta艂cenia osobno niewymienione o kwot臋 10.600,00 z艂
- Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 7.000,00 z艂
搂 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot臋 2.000,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 1.400,00 z艂
搂 4120 Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 200,00 z艂,
- rozdzia艂 80134 Szko艂y zawodowe specjalne o kwot臋 103.000,00 z艂
- Specjalny O艣rodek Szkolno Wychowawczy
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 103.000,00 z艂,
- rozdzia艂 80150 Realizacja zada艅 wymagaj膮cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m艂odzie偶y w szko艂ach podstawowych, gimnazjach, liceach og贸lnokszta艂c膮cych, liceach profilowanych i szko艂ach zawodowych oraz szko艂ach artystycznych o kwot臋 1.100,00 z艂
- Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot臋 1.000,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 100,00 z艂,
- rozdzia艂 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwot臋 6.900,00 z艂
- Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 2.000,00 z艂
搂 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot臋 4.000,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 900,00 z艂,
- dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 62.200,00 z艂
- rozdzia艂 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwot臋 6.400,00 z艂
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 2.400,00 z艂
搂 4120 Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 4.000,00 z艂,
- rozdzia艂 85407 Plac贸wki wychowania pozaszkolnego o kwot臋 35.000,00 z艂
- Powiatowy Mi臋dzyszkolny O艣rodek Sportowy
搂 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 20.000,00 z艂
搂 4190 Nagrody konkursowe o kwot臋 1.000,00 z艂
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 2.000,00 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 10.000,00 z艂
搂 4360 Op艂aty z tytu艂u zakupu us艂ug telekomunikacyjnych o kwot臋 500,00 z艂
搂 4410 Podr贸偶e s艂u偶bowe krajowe o kwot臋 1.500,00 z艂
- rozdzia艂 85410 Internaty i bursy szkolne o kwot臋 20.800,00 z艂
- Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 15.000,00 z艂
搂 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot臋 3.000,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 2.500,00 z艂
搂 4120 Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 300,00 z艂.

搂 4. Zwi臋ksza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2016 o kwot臋 421.093,00 z艂 w 搂 950 Wolne 艣rodki, o kt贸rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

搂 5. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 6. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady

Ryszard Berdzik

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-05-31 11:08:59
Data ostatniej modyfikacji : 31.05.2016 11:10
Liczba wy艣wietle艅 : 461

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  31.05.2016 11:09poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  31.05.2016 11:08poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 8131693