logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 38/2016 z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego

Uchwa艂a Nr 38/2016
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 18 maja 2016 r.


w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zmianami) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:搂 1. Wnioskuje si臋 o zwo艂anie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.

搂 2. Do porz膮dku sesji proponuje si臋 nast臋puj膮ce punkty:
1) projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016;
2) projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie organizowania powiatowych przewoz贸w pasa偶erskich;
3) projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zawarcia z Gmin膮 Kozielice porozumienia dotycz膮cego powierzenia przez Powiat Pyrzycki wykonania zadania publicznego;
4) informacja Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z podj臋tych i planowanych dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do wdro偶enia programu oszcz臋dno艣ciowego dla Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3. Projekty uchwa艂 oraz informacja, o kt贸rych mowa w 搂 2 stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszej uchwa艂y.

搂 4. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 przewodnicz膮cemu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.

搂 5. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅 ....................................
Bart艂omiej Kr贸likowski ....................................
Mi艂osz 艁uszczyk ....................................
Jaros艂aw Ileczko ....................................
Wiktor To艂oczko ....................................
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-05-19 11:54:37
Data ostatniej modyfikacji : 19.05.2016 10:54
Liczba wy艣wietle艅 : 556licznik odwiedzin: 8465426