logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a nr 33/2016 z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie, dzier偶aw臋, najem nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego

Uchwa艂a nr 33/2016
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie, dzier偶aw臋, najem nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zmianami), art. 25 b, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) oraz 搂 8 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci (j.t. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
Powo艂uje si臋 komisj臋 przetargow膮 zwan膮 dalej "komisj膮" w sk艂adzie:
1) Wanda Obrze偶giewicz - przewodnicz膮cy komisji,
2) Magdalena Fija艂kiewicz - cz艂onek komisji,
3) Rafa艂 Dziwi艅ski - cz艂onek komisji,
4) 艁ukasz Stefa艅czyk - cz艂onek komisji.

搂 2.
Komisja jest upowa偶niona do przeprowadzania przetarg贸w na sprzeda偶, dzier偶aw臋, najem nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.
Komisja przeprowadza膰 b臋dzie post臋powania przetargowe zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami, oraz zgodnie z rozporz膮dzeniem Rady Ministr贸w z dnia 14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci.

搂 4.
Wyniki przetargu podlegaj膮 zatwierdzeniu przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego.

搂 5.
Traci moc uchwa艂a Nr 5/2010 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.

搂 6.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 przewodnicz膮cemu komisji.

搂 7.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:

Stanis艂aw St臋pie艅 ..........................
Bart艂omiej Kr贸likowski ..........................
Mi艂osz 艁uszczyk ..........................
Jaros艂aw Ileczko ..........................
Wiktor To艂oczko ..........................
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-05-12 15:28:03
Data ostatniej modyfikacji : 12.05.2016 15:28
Liczba wy艣wietle艅 : 475licznik odwiedzin: 8315224