logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a nr 32/2016 z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2016 r.

Uchwa艂a nr 32/2016
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2016 r.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zmianami), i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami) w zwi膮zku z 搂14 ust. 1 "Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2016" stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XIII/67/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 pa藕dziernika 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2016, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Powo艂uje si臋 komisj臋 konkursow膮 w sk艂adzie:

1. Wioletta Balcerzyk - dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach - przewodnicz膮cy Komisji;
2. Mi艂osz 艁uszczyk - cz艂onek Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego;
3. Teresa Mamos - przewodnicz膮ca Zarz膮du Oddzia艂u Terenowego Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 66 w Pyrzycach;
4. Mariusz Marek Przybylski - prezes Zarz膮du Stowarzyszenia "Nasz Szpital" w Pyrzycach;
5. Beata Kwiecie艅 - g艂贸wny specjalista Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych
w 2016 roku.

搂 2.

Dokonanie oceny merytorycznej z艂o偶onych ofert nast臋puje na formularzu "Karta oceny oferty", b臋d膮cym za艂膮cznikiem do uchwa艂y.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC45 KB POBIERZza艂膮cznik12.05.2016 14:26210

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-05-12 15:26:24
Data ostatniej modyfikacji : 12.05.2016 14:26
Liczba wy艣wietle艅 : 546licznik odwiedzin: 8465305