logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXIV/129/2001

w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XVI/94/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r. Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia zasad zakupu lub darowizny aparatury i sprz臋tu medycznego

Uchwa艂a Nr XXIV/129/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 lutego 2001 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XVI/94/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r. Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia zasad zakupu lub darowizny aparatury i sprz臋tu medycznego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041) oraz art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak艂adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121 poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i poz. 256 i Nr 84, poz. 935 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28 i Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Zmienia si臋 uchwa艂臋 Nr XVI/94/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia zasad zakupu lub darowizny aparatury i sprz臋tu medycznego w cz臋艣ci stanowi膮cej za艂膮cznik w nast臋puj膮cy spos贸b:

Pkt. 2 za艂膮cznika otrzymuje brzmienie:
„Upowa偶nia si臋 kierownika ZOZ do dokonywania zakupu i przyj臋cia darowizny:
a) do warto艣ci odpowiadaj膮cej 500 euro – samodzielnie,
do warto艣ci nie przekraczaj膮cej 2 500 euro – po uzyskaniu zgody Zarz膮du Powiatu,
powy偶ej warto艣ci odpowiadaj膮cej 2 500 euro –po uzyskaniu zgody Rady Powiatu.”
搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK

UZASADNIENIE


Dokonywanie zakup贸w aparatury i sprz臋tu medycznego jest obwarowane w ka偶dym przypadku wyczerpaniem procedur ustawy o zam贸wieniach publicznych, kt贸rych zak艂ady opieki zdrowotnej jako instytucje publiczne musz膮 przestrzega膰. Zakupy do warto艣ci 100 z艂, z uwagi na ceny nawet drobnych artyku艂贸w, zdecydowanie uniemo偶liwiaj膮 ich praktyczn膮 realizacj臋. Uzasadnia to ustalenie tej granicy na wy偶szym poziomie. Okre艣lenie nowych warto艣ci w punktach b i c r贸wnie偶 jest podyktowane wzgl臋dami praktycznymi i realno艣ci膮 cen sprz臋tu medycznego na rynku.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 11:48:58
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 11:48:58
Liczba wy艣wietle艅 : 2862licznik odwiedzin: 13394916