logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 27/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2016 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, ekologii, sportu i rekreacji, promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i tradycji

Uchwa艂a Nr 27/2016
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2016 roku zada艅 publicznych
w zakresie o艣wiaty i wychowania, ekologii, sportu i rekreacji, promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i tradycji


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U.
z 2016 r. poz. 239 ze zmianami) oraz uchwa艂y nr XIII/67/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2016, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego og艂asza otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w 2016 r. zada艅 publicznych, w zakresie: o艣wiaty i wychowania, ekologii, sportu i rekreacji, promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i tradycji, kt贸rego zasady i tryb okre艣la za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Rodzaje zada艅 publicznych, kt贸rych dotyczy przedmiot konkursu, odpowiadaj膮 celowi i zadaniom
Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2016.

搂 3.

Na realizacj臋 zada艅 wybranych w ramach konkursu, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego przeznacza 艣rodki finansowe w wysoko艣ci 24 000 z艂 (s艂ownie: dwadzie艣cia cztery tysi膮ce z艂otych).

搂 4.

Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, na stronie internetowej Powiatu Pyrzyckiego - www.pyrzyce.pl oraz na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 5.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Dyrektorowi Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 6.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC52 KB POBIERZza艂膮cznik18.04.2016 14:01236

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-04-18 14:00:42
Data ostatniej modyfikacji : 18.04.2016 14:00
Liczba wy艣wietle艅 : 762licznik odwiedzin: 8364201