logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 25/2016
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016

Uchwa艂a Nr 25/2016
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 6 kwietnia 2016 r.


w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 257 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz 搂 9 pkt 2 uchwa艂y Nr XVII/82/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje :搂 1. Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2016 o kwot臋 32.382,38 z艂
z tego :
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami o kwot臋 32.382,38 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa艂y

搂 2. Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2016 o kwot臋 32.382,38 z艂
z tego :
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami o kwot臋 32.382,38 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa艂y

搂 3. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku
Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
.


1. Stanis艂aw St臋pie艅
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-04-18 13:52:52
Data ostatniej modyfikacji : 2016-04-18 13:52:52
Liczba wy艣wietle艅 : 951

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  18.04.2016 12:53poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11429215