logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XIX/95/16 z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady

UCHWA艁A NR XIX/95/16
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zm.: poz. 1890), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.1. Powo艂uje si臋 Komisj臋 Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska o zakresie dzia艂ania: bud偶et, infrastruktura, inwestycje publiczne, architektura i budownictwo, gospodarka nieruchomo艣ciami, rozw贸j gospodarczy, promocja, ochrona 艣rodowiska, rolnictwa, rozw贸j wsi, le艣nictwo, gospodarka wodna, rybactwo 艣r贸dl膮dowe, geodezja, kartografia i kataster w nast臋puj膮cym sk艂adzie:
1) Berdzik Ryszard,
2) Bitenc Miros艂aw Andrzej,
3) Budynek Janusz Zenon,
4) Chmielewski Jacek,
5) Chmielewski Jan Marek,
6) Cichacka El偶bieta Teresa,
7) Darczuk Walenty,
8) Jaworski Jan Dominik,
9) Kr贸likowski Bart艂omiej,
10) Lipi艅ski Kazimierz,
11) Pniewski Artur,
12) St臋pie艅 Stanis艂aw,
13) To艂oczko Wiktor.

2. Powo艂uje si臋 Komisj臋 Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia o zakresie dzia艂ania: edukacja, kultura, sport, turystyka, ochrona zabytk贸w, ochrona zdrowia, pomoc spo艂eczna, wspieranie os贸b niepe艂nosprawnych, polityka prorodzinna, przeciwdzia艂anie bezrobociu, bezpiecze艅stwo obywateli, ochrona praw konsument贸w w nast臋puj膮cym sk艂adzie:
1) Berdzik Ryszard,
2) Bitenc Miros艂aw Andrzej,
3) Budynek Janusz Zenon,
4) Chmielewski Jan Marek,
5) Cichacka El偶bieta,
6) Darczuk Walenty,
7) Kr贸likowski Bart艂omiej,
8) Lipi艅ski Kazimierz,
9) 艁uszczy艅ski Micha艂,
10) Ostolski Ariel,
11) Pniewski Artur,
12) St臋pie艅 Stanis艂aw,
13) To艂oczko Wiktor.


搂 2. Traci moc Uchwa艂a Nr V/17/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady oraz Uchwa艂a Nr VII/26/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 lutego 2015 r. o zmianie uchwa艂y w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady.

搂 3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIKAutor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-03-31 13:22:16
Data ostatniej modyfikacji : 31.03.2016 13:22
Liczba wy艣wietle艅 : 589licznik odwiedzin: 8131690