logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XIX/92/2016 z dnia 16 marca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwa艂y o powo艂aniu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach


UCHWA艁A NR XIX/92/2016
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 16 marca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwa艂y o powo艂aniu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.), art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzia艂alno艣ci leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618 z p贸藕艅. zm.) oraz 搂 3 ust. 1 i 搂 10 pkt 1 rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niekt贸re stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nieb臋d膮cym przedsi臋biorc膮 (Dz. U. z 2012 r., poz. 182) Rada Powiatu Pyrzyckiego u c h w a l a, co nast臋puje:

搂 1.

W uchwale Nr XII/66/2015 z dnia 7 pa藕dziernika 2015. Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach zmienionej uchwa艂膮 Nr XV/80/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. Rady Powiatu Pyrzyckiego dokonuje si臋 nast臋puj膮cych zmian:
1) 搂 1. otrzymuje brzmienie:
1. "Przedstawiciele podmiotu, kt贸ry utworzy艂 zak艂ad:
1) Ryszard Berdzik - przewodnicz膮cy,
2) Bogus艂aw Czerny - cz艂onek,
3) Mieczys艂aw Jurek - cz艂onek,
4) Marek Makowski - cz艂onek,
5) Mariusz Marek Przybylski - sekretarz.
2. Przedstawiciel Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach - Aleksandra Hawryluk".
2) 搂 2. otrzymuje brzmienie: "Na Przewodnicz膮cego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wskazuje si臋 Ryszarda Berdzika"
搂 2.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK


Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-03-31 13:20:06
Data ostatniej modyfikacji : 31.03.2016 13:20
Liczba wy艣wietle艅 : 721



licznik odwiedzin: 8136500