logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XIX/91/16 z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie wyznaczenia reprezentant贸w Powiatu Pyrzyckiego do Zgromadzenia Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego


UCHWA艁A NR XIX/91/16
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 16 marca 2016 r.


w sprawie wyznaczenia reprezentant贸w Powiatu Pyrzyckiego do Zgromadzenia Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego


Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z p贸藕n. zm.) w zwi膮zku z 搂 11 ust. 1 Statutu Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 1, poz. 29 z p贸藕n. zm.) uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1. Do reprezentowania Powiatu Pyrzyckiego w Zgromadzeniu Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego wyznacza si臋:
1) Stanis艂aw St臋pie艅 Starosta Pyrzycki,
2) Krzysztof Kunce Geodeta Powiatowy.

搂 2. Traci moc uchwa艂a Nr IV/13/14 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie wyznaczenia reprezentant贸w Powiatu Pyrzyckiego do Zgromadzenia Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.

搂 3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY


RYSZARD BERDZIK

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-03-31 13:19:28
Data ostatniej modyfikacji : 31.03.2016 13:19
Liczba wy艣wietle艅 : 606licznik odwiedzin: 8133197