logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 21 grudnia 2015 r. do 26 stycznia 2016 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 21 grudnia 2015 r. do 26 stycznia 2016 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 22 grudnia 2015 r.
2) 31 grudnia 2015 r.
3) 13 stycznia 2016 r.
4) 25 stycznia 2016 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie uchwalenia Programu oszcz臋dno艣ciowego Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zawarcia z Gmin膮 Przelewice porozumienia dotycz膮cego powierzenia przez Powiat Pyrzycki wykonania zadania publicznego.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015. Uchwa艂膮 dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w z rezerwy og贸lnej do rozdzia艂贸w i paragraf贸w, gdzie wymagane jest zwi臋kszenie planu wydatk贸w oraz rozdzielenia otrzymanych dotacji na zadania zlecone, kt贸re wcze艣niej by艂y prefinansowane z bud偶etu powiatu.
- W sprawie zmiany bud偶etu na rok 2015. Zmiana wynika艂a ze zmniejszenia,
o kwot臋 311 z艂, dotacji na kwalifikacj臋 wojskow膮.
- W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach. Ze struktury organizacyjnej zosta艂o wykre艣lone Powiatowe Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci.
- W sprawie uzgodnienia lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej obejmuj膮cej rozbudow臋 sieci 0,4 kV na terenie dzia艂ki nr 15/8 obr臋b 12 miasta Pyrzyce oraz wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Zgod臋 wydano inwestorowi - ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzib膮 w Poznaniu.
- W sprawie odst膮pienia od odwo艂ania darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej
w Brzesku, dokonanej na rzecz Gminy Pyrzyce. Zarz膮d odst膮pi艂 od odwo艂ania darowizny na mocy upowa偶nienia dokonanego uchwa艂膮 Nr XV/74/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od odwo艂ania darowizny,
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych
i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu gryfi艅skiego. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku Zarz膮du Dr贸g Powiatowych o wyra偶enie zgody na przesuni臋cie 艣rodk贸w w wysoko艣ci 35 000 z艂 z wydatk贸w inwestycyjnych na zap艂at臋 za gruz pozyskany od Gminy Przelewice na podstawie umowy pomi臋dzy Gmin膮 Przelewice a Powiatem Pyrzyckim. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

IV. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta oraz cz艂onkowie Zarz膮du:
22 grudnia
- Spotkanie wigilijne z proboszczem Grzegorzem Harasimiakiem.
28 grudnia
- Spotkanie z Grzegorzem Rogalewiczem w sprawie parkingu do przechowywania pojazd贸w usuni臋tych z drogi.
29 grudnia
- Konferencja prasowa na temat pierwszego roku kadencji i obecnej sytuacji
w Radzie Powiatu.
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
30 grudnia
- Sesja Rady Gminy Bielice.
- Sejmik Ludowych Zespo艂贸w Sportowych w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
31 grudnia
- Spotkanie noworoczne z pracownikami Starostwa Powiatowego.
4 stycznia
- Podpisanie aktu notarialnego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa po艂o偶onej w Str贸偶ewie.
5 stycznia
- Wizyta w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i rozmowy z Krzysztofem Jurgielem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na tematy zwi膮zane z rolnictwem, obszarami wiejskimi i otoczeniem tych偶e przestrzeni.
7 stycznia
- Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Pyrzyckiego.
11 stycznia
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
- Spotkanie konsultacyjne z Przewodnicz膮cym Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- Spotkanie z Beat膮 Skubiak prezes S艂aw臋ci艅skiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych na temat dzier偶awy budynku po by艂ym Domu Dziecka w Czernicach.
12 stycznia
- Z艂o偶enie wniosk贸w na przebudow臋 dr贸g powiatowych w miejscowo艣ciach Nowielin i D臋bice do konkursu w ramach Programu Rozwoj贸w Obszar贸w Wiejskich (PROW).
- Ceremonia pogrzebowa Zbigniewa Zychowicza.

15 stycznia
- Spotkanie noworoczne w Rodzinnym Ogrodzie Dzia艂kowym im. Miejski
w Pyrzycach.
16 stycznia
- Zebranie sprawozdawcze Polskiego Zwi膮zku W臋dkarskiego Ko艂o Nr 41 "W臋dkarz" w Pyrzycach.
18 stycznia
- Lustracja ulicy Wojska Polskiego w Pyrzycach w zakresie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu.
- Spotkanie z dyrektorem Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego na temat wsp贸艂pracy.
- Rozmowy w Wojew贸dzkim Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na temat mo偶liwo艣ci aplikowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
- Spotkanie dyskusyjne, zorganizowane przez Forum Gryf dzia艂aj膮ce przy Uniwersytecie Szczeci艅skim, z udzia艂em pos艂贸w i senator贸w, na temat rozwoju regionu.
19 stycznia
- Spotkanie robocze z Piotrem Jania Wojewod膮 Zachodniopomorskim.
- Podsumowanie XVI edycji konkursu na "Najaktywniejsze Szkolne Ko艂o Krajoznawczo-Turystyczne w 2015 r.".
20 stycznia
- Spotkanie noworoczne w Gminie Lipiany.
21 stycznia
- Posiedzenie Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego.
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
- Spotkanie robocze dotycz膮ce 52. Centralnej Inauguracji Dni Olimpijczyka,
w Lipianach.
22 stycznia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska.
- Powiatowy zjazd sprawozdawczo-wyborczy LZS.
- Studni贸wka w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
25 stycznia
- Narada z dyrektorami wydzia艂贸w Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-02-18 11:29:20
Data ostatniej modyfikacji : 2016-02-18 11:30:20
Liczba wy艣wietle艅 : 1450

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  18.02.2016 10:29poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13419261