logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
UCHWA艁A Nr 9/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2016 rok

UCHWA艁A Nr 9/2016

Z A R Z 膭 D U P O W I A T U P Y RZ Y C K I E G O

z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p贸藕niejszymi zmianami), oraz Uchwa艂y Nr XVII/82/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2016 rok, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:
搂 1.

1. Ustala si臋 plan finansowy bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2016 rok, obejmuj膮cy:
dochody bud偶etu w wysoko艣ci 42.313.264,00 z艂
wydatki bud偶etu w wysoko艣ci 41.809.228,00 z艂,
w szczeg贸艂owo艣ci dzia艂, rozdzia艂, paragraf - stanowi膮cy za艂膮cznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa艂y.

2. Plany finansowe dochod贸w i wydatk贸w wg jednostek organizacyjnych w szczeg贸艂owo艣ci dzia艂, rozdzia艂, paragraf stanowi膮 za艂膮czniki Nr 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 do niniejszej uchwa艂y.
搂 2

1. Ustala si臋 plan finansowy dochod贸w i wydatk贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami jednostkom samorz膮du terytorialnego, zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 3.

2. Ustala si臋 plan finansowy dochod贸w bud偶etu pa艅stwa zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej realizowanych przez jednostki samorz膮du terytorialnego zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 19.
搂 3

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 4
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


1. Kazimierz Lipi艅ski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP224.9 KB POBIERZza艂膮czniki18.02.2016 11:26198

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-02-18 11:25:51
Data ostatniej modyfikacji : 18.02.2016 11:27
Liczba wy艣wietle艅 : 599

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  18.02.2016 11:25poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 8364093