logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XVII/82/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016

UCHWA艁A NR XVII/82/16
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. Ustala si臋 dochody bud偶etu powiatu na 2016 rok w wysoko艣ci 42.313.264,00z艂 z tego:
1. dochody bie偶膮ce 42.113.264,00 z艂 w tym:
1) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 36.186.764,00 z艂
2) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 5.925.000,00 z艂
3) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 1.500,00 z艂
2. dochody maj膮tkowe 200.000,00 z艂 w tym:
1) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 200.000,00 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 2, 3.

搂 2. Ustala si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2016 w wysoko艣ci 41.809.228,00z艂 z tego:
1. wydatki bie偶膮ce 39.657.130,00 z艂 w tym:
1) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 33.730.630,00 z艂
2) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 5.925.000,00 z艂
3) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 1.500,00 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
2. wydatki maj膮tkowe 152.098,00 z艂 w tym:
1) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 2.152.098,00 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.

搂 3. Ustala si臋 planowan膮 nadwy偶k臋 bud偶etu w kwocie 504.036,00 z艂 kt贸ra zostanie przeznaczona na:
1) sp艂at臋 rat kredyt贸w w kwocie 146.000,00 z艂
2) wykup papier贸w warto艣ciowych (obligacji) w kwocie 550.000,00 z艂.

搂 4. Ustala si臋 przychody bud偶etu w wysoko艣ci 191.964,00 z艂 i rozchody bud偶etu powiatu w kwocie 696.000,00 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 10.

搂 5. W bud偶ecie tworzy si臋 rezerwy:
1. og贸ln膮 w wysoko艣ci 300.000,00 z艂
2. celow膮 w wysoko艣ci 361.879,00 z艂 z przeznaczeniem na:
a) realizacj臋 zada艅 z zakresu zarz膮dzania kryzysowego w kwocie 83.000,00 z艂,
b) wydatki maj膮tkowe 278.879,00 z艂.

搂 6. Ustala si臋 limit zobowi膮za艅 z tytu艂u emisji papier贸w warto艣ciowych oraz kredyt贸w i po偶yczek zaci膮ganych na sfinansowanie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do kwoty 800.000,00 z艂.

搂 7. Ustala si臋 dotacje dla jednostek spoza sektora finans贸w publicznych w wysoko艣ci 4.206.463,00 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 9.

搂 8. Ustala si臋 dotacje na finansowanie zada艅 w艂asnych przekazanych na podstawie porozumie艅 do realizacji innym jednostkom samorz膮du terytorialnego w kwocie 330.510,00z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 8.

搂 9. Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu do:
1. zaci膮gania kredyt贸w i po偶yczek oraz emisji papier贸w warto艣ciowych na pokrycie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do wysoko艣ci 800.000,00 z艂,
2. dokonywania zmian w planie wydatk贸w:
a) uposa偶enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) maj膮tkowych,
c) dotacji z bud偶etu powiatu, z wy艂膮czeniem przeniesie艅 wydatk贸w mi臋dzy dzia艂am klasyfikacji bud偶etowej,
3. przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w,
4. lokowania wolnych 艣rodk贸w bud偶etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni偶 bank prowadz膮cy obs艂ug臋 bud偶etu powiatu,
5. zaci膮gania zobowi膮za艅 w roku bud偶etowym do 艂膮cznej kwoty 800.000,00 z艂,
6. udzielania pracownikom urz臋du zaliczek na wydatki,
7. przekazanie uprawnie艅 dyrektorom jednostek bud偶etowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

搂 10. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 11. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia, z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od dnia 1 stycznia 2016 r. i
podlega og艂oszeniu: . w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, . na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.


Przewodnicz膮cy Rady


Ryszard Berdzik
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP869.9 KB POBIERZza艂膮czniki10.02.2016 10:03277

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-02-10 10:03:06
Data ostatniej modyfikacji : 10.02.2016 10:03
Liczba wy艣wietle艅 : 926licznik odwiedzin: 8131186