logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 75/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia oraz powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej w powiecie pyrzyckim w 2016 roku

Uchwa艂a Nr 75/2015
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia oraz powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej w powiecie pyrzyckim w 2016 roku


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.1445), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) i art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Przyjmuje si臋 tre艣膰 og艂oszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej
w powiecie pyrzyckim w 2016 roku, stanowi膮cego za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Powo艂uje si臋 komisj臋 konkursow膮 do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej w powiecie pyrzyckim w 2016 roku w sk艂adzie:
1) Waldemar Durkin - g艂贸wny specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach - przewodnicz膮cy komisji;
2) Piotr Kowalski - G艂贸wny Specjalista ds. Funduszy Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach - sekretarz komisji.
3) Kazimierz Lipi艅ski - Starosta Pyrzycki - cz艂onek komisji;
4) Wioletta Balcerzyk - p.o. dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach - cz艂onek komisji;
5) Mariusz Marek Przybylski - prezes Zarz膮du Stowarzyszenia "Nasz Szpital" w Pyrzycach - cz艂onek komisji.

搂 3.
1. Komisja konkursowa przedstawi Zarz膮dowi ocen臋 wszystkich ofert ze wskazaniem najkorzystniejszych wy艂onionych w drodze g艂osowania.
2. W przypadku r贸wnej liczby g艂os贸w decyduje g艂os przewodnicz膮cego.
3. Cz艂onek oraz przewodnicz膮cy komisji konkursowej nie mo偶e wstrzyma膰 si臋 od g艂osu.
4. Komisja konkursowa mo偶e dokonywa膰 wi膮偶膮cych rozstrzygni臋膰 w obecno艣ci przynajmniej trzech cz艂onk贸w.
5. Komisja konkursowa sporz膮dza protok贸艂 ze swoich prac.

搂 4.
1. Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
2. Przewodnicz膮cy zwo艂uje i prowadzi posiedzenia komisji konkursowej.
3. Przewodnicz膮cego, w razie jego nieobecno艣ci na posiedzeniu, zast臋puje wskazany przez niego cz艂onek komisji konkursowej.
搂 5.

Do zada艅 sekretarza komisji konkursowej nale偶y:
1) powiadamianie cz艂onk贸w komisji o terminie i miejscu posiedze艅 komisji;
2) sporz膮dzanie protoko艂u z posiedzenia komisji;
3) przechowywanie dokumentacji komisji.

搂 6.

Cz艂onkowie komisji konkursowej nie otrzymuj膮 wynagrodzenia za udzia艂 w pracach komisji konkursowej.
搂 7.

Komisja ko艅czy dzia艂alno艣膰 z chwil膮 og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu ofert.

搂 8.


Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Kazimierz Lipi艅ski ....................................
Bart艂omiej Kr贸likowski ....................................
Janusz Budynek ....................................
Walenty Darczuk ....................................
Miros艂aw Bitenc ....................................

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC1708 KB POBIERZza艂膮czniki11.01.2016 15:42202

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-01-11 15:41:44
Data ostatniej modyfikacji : 11.01.2016 15:41
Liczba wy艣wietle艅 : 622licznik odwiedzin: 8315236