logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
Uchwa艂a Nr XV/81/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2015 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015

Uchwa艂a Nr XV/81/15
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2015 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015

Na podstawie art.聽12, pkt 5聽ustawy z聽dnia 5聽czerwca 1998聽r. o聽samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z聽2013聽r. poz. 595聽z聽p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂聽1.聽Zmniejsza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2015聽o聽kwot臋 329.231,00 z艂
z tego:
-聽dochody zwi膮zane z聽realizacj膮 zada艅 w艂asnych o聽kwot臋 329.231,00 z艂
w tym:
dzia艂 853聽POZOSTA艁E ZADANIA W聽ZAKRESIE POLITYKI SPO艁ECZNEJ
o kwot臋 50.831,00 z艂
rozdzia艂 85395聽Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o聽kwot臋 50.831,00 z艂
Starostwo Powiatowe - Powiat Pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu
搂聽2008.聽Dotacje celowe w聽ramach program贸w finansowanych z聽udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o聽kt贸rych mowa w聽art.聽5聽ust.聽1聽pkt 5聽i 6聽ustawy, lub p艂atno艣ci w聽ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o聽kwot臋 43.206,35 z艂
搂聽2009.聽Dotacje celowe w聽ramach program贸w finansowanych z聽udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o聽kt贸rych mowa w聽art.聽5聽ust.聽1聽pkt 5聽i 6聽ustawy, lub p艂atno艣ci w聽ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o聽kwot臋 7.624,65 z艂
dzia艂 750聽ADMINISTRACJA PUBLICZNA o聽kwot臋 278.400,00 z艂
rozdzia艂 75095聽Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o聽kwot臋 278.400,00 z艂
Starostwo Powiatowe - Lokalny Punkt Informacyjny
搂聽2328.聽Dotacje celowe otrzymane z聽powiatu na zadania bie偶膮ce realizowane na podstawie porozumie艅 (um贸w) miedzy jednostkami samorz膮du terytorialnego o聽kwot臋 236.640,00 z艂
搂聽2329.聽Dotacje celowe otrzymane z聽powiatu na zadania bie偶膮ce realizowane na podstawie porozumie艅 (um贸w) miedzy jednostkami samorz膮du terytorialnego o聽kwot臋 41.760,00 z艂.

搂聽2.聽Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2015聽o聽kwot臋 294.380,00 z艂
z tego:
-聽dochody zwi膮zane z聽realizacj膮 zada艅 w艂asnych o聽kwot臋 294.380,00 z艂
w tym:
dzia艂 600聽TRANSPORT I聽艁膭CZNO艢膯 o聽kwot臋 5.000,00 z艂
rozdzia艂 60014聽Drogi publiczne powiatowe o聽kwot臋 5.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂聽2700.聽艢rodki na dofinansowanie w艂asnych zada艅 bie偶膮cych gmin (zwi膮zk贸w gmin), powiat贸w (zwi膮zk贸w powiat贸w), samorz膮d贸w wojew贸dztw, pozyskane z聽innych 藕r贸de艂 o聽kwot臋 5.000,00 z艂,
dzia艂 750聽ADMINISTRACJA PUBLICZNA o聽kwot臋 278.400,00 z艂
rozdzia艂 75095聽Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o聽kwot臋 278.400,00 z艂
Starostwo Powiatowe - Lokalny Punkt Informacyjny
搂聽2008.聽Dotacje celowe w聽ramach program贸w finansowanych z聽udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o聽kt贸rych mowa w聽art.聽5聽ust.聽1聽pkt 5聽i 6聽ustawy, lub p艂atno艣ci w聽ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o聽kwot臋 236.640,00 z艂
搂聽2009.聽Dotacje celowe w聽ramach program贸w finansowanych z聽udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o聽kt贸rych mowa w聽art.聽5聽ust.聽1聽pkt 5聽i 6聽ustawy, lub p艂atno艣ci w聽ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o聽kwot臋 41.760,00 z艂,
dzia艂 758聽R脫呕NE ROZLICZENIA o聽kwot臋 10.980,00 z艂
rozdzia艂 75802聽Uzupe艂nienie subwencji og贸lnej dla jednostek samorz膮du terytorialnego o聽kwot臋 10.980,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂聽2760.聽艢rodki na uzupe艂nienie dochod贸w powiatu o聽kwot臋 10.980,00 z艂.

搂聽3.聽Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2015聽o聽kwot臋 223.255,74 z艂
z tego:
-聽wydatki zwi膮zane z聽realizacj膮 zada艅 w艂asnych o聽kwot臋 223.255,74 z艂
w tym:
dzia艂 757聽OBS艁UGA D艁UGU PUBLICZNEGO o聽kwot臋 54.459,74 z艂
rozdzia艂 75704聽Rozliczenia z聽tytu艂u por臋cze艅 i聽gwarancji udzielonych przez skarb Pa艅stwa lub jednostk臋 samorz膮du terytorialnego o聽kwot臋 54.459,74 z艂
Starostwo Powiatowe
搂聽8020.聽Wp艂ywy z聽tytu艂u gwarancji i聽por臋cze艅 o聽kwot臋 54.459,74 z艂
dzia艂 852聽POMOC SPO艁ECZNA o聽kwot臋 7.334,00 z艂
rozdzia艂 85201聽Plac贸wki opieku艅czo - wychowawcze o聽kwot臋 7.334,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂聽2320.聽Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie偶膮ce realizowane na podstawie porozumie艅 (um贸w) mi臋dzy jednostkami samorz膮du terytorialnego o聽kwot臋 7.334,00 z艂
dzia艂 853聽POZOSTA艁E ZADANIA W聽ZAKRESIE POLITYKI SPO艁ECZNEJ
o kwot臋 149.362,00 z艂
rozdzia艂 85321聽Zespo艂y do spraw orzekania o聽niepe艂nosprawno艣ci o聽kwot臋 98.531,00 z艂
Powiatowy Zesp贸艂 do Spraw Orzekania o聽Niepe艂nosprawno艣ci
搂聽4010.聽Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o聽kwot臋 40.900,00 z艂
搂聽4110.聽Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o聽kwot臋 10.925,00 z艂
搂聽4120.聽Sk艂adki na Fundusz Pracy o聽kwot臋 1.106,00 z艂
搂聽4170.聽Wynagrodzenia bezosobowe o聽kwot臋 33.929,00 z艂
搂聽4210.聽Zakup materia艂贸w i聽wyposa偶enia o聽kwot臋 1.850,00 z艂
搂聽4300.聽Zakup us艂ug pozosta艂ych o聽kwot臋 5.992,00 z艂
搂聽4440.聽Odpisy na Zak艂adowy Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych o聽kwot臋 3.829,00 z艂
rozdzia艂 85395聽Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o聽kwot臋 50.831,00 z艂
Starostwo Powiatowe - Powiat Pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu
搂聽4017.聽Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o聽kwot臋 10.155,22 z艂
搂聽4019.聽Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o聽kwot臋 1.794,48 z艂
搂聽4117.聽Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o聽kwot臋 1.736,81 z艂
搂聽4119.聽Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o聽kwot臋 306,50 z艂
搂聽4127.聽Sk艂adki na Fundusz Pracy o聽kwot臋 248,85 z艂
搂聽4129.聽Sk艂adki na Fundusz Pracy o聽kwot臋 43,95 z艂
搂聽4177.聽Wynagrodzenia bezosobowe o聽kwot臋 9.617,10 z艂
搂聽4179.聽Wynagrodzenia bezosobowe o聽kwot臋 1.697,16 z艂
搂聽4307.聽Zakup us艂ug pozosta艂ych o聽kwot臋 8.684,45 z艂
搂聽4309.聽Zakup us艂ug pozosta艂ych o聽kwot臋 1.531,29 z艂
搂聽4367.聽op艂aty z聽tytu艂u zakupu us艂ug telekomunikacyjnych 艣wiadczonych w聽ruchomej publicznej sieci telefonicznej o聽kwot臋 12.762,93 z艂
搂聽4369.聽op艂aty z聽tytu艂u zakupu us艂ug telekomunikacyjnych 艣wiadczonych w聽ruchomej publicznej sieci telefonicznej o聽kwot臋 2.252,26 z艂
dzia艂 854聽EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o聽kwot臋 12.100,00 z艂
rozdzia艂 85410聽Internaty i聽bursy szkolne o聽kwot臋 12.100,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2聽CKU
搂聽4260.聽Zakup energii o聽kwot臋 12.100,00 z艂.

搂聽4.聽Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2015聽o聽kwot臋 603.541,00 z艂
z tego:
-聽wydatki zwi膮zane z聽realizacj膮 zada艅 w艂asnych o聽kwot臋 603.541,00 z艂
w tym:
dzia艂 600聽TRANSPORT I聽艁膭CZNO艢膯 o聽kwot臋 5.000,00 z艂
rozdzia艂 60014聽Drogi publiczne powiatowe o聽kwot臋 5.000,00 z艂
Zarz膮d Dr贸g Powiatowych
搂聽4270.聽Zakup us艂ug remontowych o聽kwot臋 5.000,00 z艂
dzia艂 801聽O艢WIATA I聽WYCHOWANIE o聽kwot臋 105.552,00 z艂
rozdzia艂 80111聽Gimnazja specjalne o聽kwot臋 49.333,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂聽2540.聽Dotacja podmiotowa z聽bud偶etu dla niepublicznej jednostki systemu o艣wiaty o聽kwot臋 49.333,00 z艂
rozdzia艂 80144聽Inne formy kszta艂cenia osobno niewymienione o聽kwot臋 44.119,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂聽2540.聽Dotacja podmiotowa z聽bud偶etu dla niepublicznej jednostki systemu o艣wiaty o聽kwot臋 44.119,00 z艂
rozdzia艂 80130聽Szko艂y zawodowe o聽kwot臋 12.100,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2聽CKU
搂聽4260.聽Zakup energii o聽kwot臋 12.100,00 z艂
dzia艂 851聽OCHRONA ZDROWIA o聽kwot臋 208.213,00 z艂
rozdzia艂 85195聽Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o聽kwot臋 208.213,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂聽4890.聽Pokrycie przej臋tych zobowi膮za艅 po likwidowanych i聽przekszta艂canych jednostkach zaliczanych do sektora finans贸w publicznych o聽kwot臋 208.213,00 z艂
dzia艂 853聽POZOSTA艁E ZADANIA W聽ZAKRESIE POLITYKI SPO艁ECZNEJ
o kwot臋 53.165,00 z艂
rozdzia艂 85311聽Rehabilitacja zawodowa i聽spo艂eczna os贸b niepe艂nosprawnych o聽kwot臋 2.334,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂聽2580.聽Dotacja podmiotowa z聽bud偶etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finans贸w publicznych o聽kwot臋 2.334,00 z艂
rozdzia艂 85395聽Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o聽kwot臋 50.831,00 z艂
Starostwo Powiatowe - Powiat Pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu
搂聽4010.聽Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o聽kwot臋 11.949,45 z艂
搂聽4110.聽Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o聽kwot臋 2.043,31 z艂
搂聽4120.聽Sk艂adki na Fundusz Pracy o聽kwot臋 292,80 z艂
搂聽4170.聽Wynagrodzenia bezosobowe o聽kwot臋 11.314,26 z艂
搂聽4300.聽Zakup us艂ug pozosta艂ych o聽kwot臋 10.215,99 z艂
搂聽4360.聽op艂aty z聽tytu艂u zakupu us艂ug telekomunikacyjnych 艣wiadczonych w聽ruchomej publicznej sieci telefonicznej o聽kwot臋 15.015,19 z艂
dzia艂 854聽EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o聽kwot臋 231.611,00 z艂
rozdzia艂 85421聽M艂odzie偶owe o艣rodki socjoterapii o聽kwot臋 231.611,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂聽2540.聽Dotacja podmiotowa z聽bud偶etu dla niepublicznej jednostki systemu o艣wiaty o聽kwot臋 231.611,00z艂

搂聽5.聽Zwi臋ksza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2015聽o聽kwot臋 415.136,26 z艂 w聽搂聽950聽Wolne 艣rodki, o聽kt贸rych mowa w聽art.聽217聽ust.聽2聽pkt 6聽ustawy.

搂聽6.聽Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂聽7.聽Uchwa艂a wchodzi w聽偶ycie z聽dniem podj臋cia i聽podlega og艂oszeniu w聽Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.Przewodnicz膮cy Rady


Ryszard聽Berdzik
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-12-29 13:03:26
Data ostatniej modyfikacji : 29.12.2015 13:03
Liczba wy艣wietle艅 : 726licznik odwiedzin: 8134135