logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XV/80/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwa艂y o powo艂aniu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

UCHWA艁A NR XV/80/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwa艂y o powo艂aniu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618 z p贸藕艅. zm.) oraz 搂 5 ust. 1 i 2, i 搂 10 pkt 1 i rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niekt贸re stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nieb臋d膮cym przedsi臋biorc膮 (Dz. U. z 2012 r., poz. 182) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

W uchwale Nr XII/66/2015 r. Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 7 pa藕dziernika 2015 r. w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach dokonuje si臋 nast臋puj膮cych zmian:

1) 搂 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1. Przedstawiciele podmiotu, kt贸ry utworzy艂 zak艂ad:

1) Ryszard Berdzik - przewodnicz膮cy,
2) Mariusz Marek Przybylski - sekretarz,
3) Olimpia Agata Krzywicka - Swiontkowska - cz艂onek,
4) Pawlak Janusz - cz艂onek".
2) 搂 2 otrzymuje brzmienie: "Na przewodnicz膮cego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wskazuje si臋 Ryszarda Berdzika.


搂 2.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-12-29 13:01:48
Data ostatniej modyfikacji : 29.12.2015 13:01
Liczba wy艣wietle艅 : 606licznik odwiedzin: 8137053