logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XV/79/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gmin膮 Miastem Szczecin w sprawie zasad prowadzenia oraz udzia艂u w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punkt贸w katechetycznych.

UCHWA艁A NR XV/79/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gmin膮 Miastem Szczecin w sprawie zasad prowadzenia oraz udzia艂u w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punkt贸w katechetycznych.

Na podstawie art. 12 pkt 8a w zwi膮zku z art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 827, poz. 979, poz. 1317, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz.538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 357) i 搂 2 ust.3 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunk贸w i sposob贸w organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko艂ach (Dz.U. Nr 36, poz.155 ze zm.),uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1.
1. Wyra偶a si臋 zgod臋 na zawarcie porozumienia z Gmin膮 Miasto Szczecin dotycz膮cego zasad prowadzenia oraz udzia艂u w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punkt贸w katechetycznych.
2. Projekt porozumienia, o kt贸ry mowa w ust. 1 stanowi za艂膮cznik do uchwa艂y.

搂 2.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIK

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC126.5 KB POBIERZza艂膮cznik29.12.2015 13:01212

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-12-29 13:00:39
Data ostatniej modyfikacji : 29.12.2015 13:00
Liczba wy艣wietle艅 : 620licznik odwiedzin: 8131229