logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XV/77/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego

UCHWA艁A NR XV/77/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomo艣ciami (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami)
w zwi膮zku 搂 6 i 搂 7 ust. 2 uchwa艂y Nr XI/59/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 wrze艣nia 2015 r. w sprawie okre艣lenia zasad gospodarowania nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2015 r., poz. 4164), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
Wyra偶a si臋 zgod臋 na sprzeda偶 lokalu mieszkalnego nr 19, po艂o偶onego w budynku przy ul. Niepodleg艂o艣ci nr 2 w Pyrzycach z udzia艂em do 20/1000 w cz臋艣ciach wsp贸lnych budynku i dzia艂ki gruntu nr 204/1 o powierzchni 0,2231 ha, obr臋b Pyrzyce 9, stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego, dla kt贸rego w S膮dzie Rejonowym w Stargardzie Szczeci艅skim VI Zamiejscowy Wydzia艂 Ksi膮g Wieczystych z siedzib膮 w Pyrzycach prowadzona jest ksi臋ga wieczysta Nr SZ2T/00003214/4.

搂 2.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIK


UZASADNIENIE

Powiat Pyrzycki jest w艂a艣cicielem lokalu nr 19 po艂o偶onego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2 w Pyrzycach. Lokal mieszkalny o pow. u偶ytkowej 17,16 m藳 sk艂ada si臋 z jednego pokoju i przedpokoju. Do lokalu przynale偶y piwnica nr 26 o pow. 4,80 m藳. Najemca opu艣ci艂 mieszkanie, od kilku lat przebywa za granic膮. Za lokal nie by艂y regulowane na bie偶膮co op艂aty czynszowe. Umowa najmu mieszkania zosta艂a wypowiedziana w dniu 04 lutego 2015 roku. Najemca zosta艂 wymeldowany z lokalu.
Nieruchomo艣ci stanowi膮ce w艂asno艣膰 jednostek samorz膮du terytorialnego mog膮 by膰 przedmiotem obrotu, w szczeg贸lno艣ci mog膮 by膰 przedmiotem sprzeda偶y.
Zgodnie z 搂 6 i 搂 7 ust. 2 uchwa艂y Nr XI/59/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 wrze艣nia 2015 r. w sprawie okre艣lenia zasad gospodarowania nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego, nieruchomo艣ci wchodz膮ce w sk艂ad powiatowego zasobu nieruchomo艣ci mog膮 zosta膰 przeznaczone do sprzeda偶y lub oddania w u偶ytkowanie wieczyste, je偶eli:
1 s膮 zb臋dne dla rozwoju, prawid艂owego funkcjonowania i wykonywania zada艅 w艂asnych powiatu okre艣lonych przepisami prawa;
2 nie mog膮 by膰 zagospodarowane przez jednostki organizacyjne powiatu;
3 nie jest mo偶liwe, b膮d藕 op艂acalne oddanie ich w posiadanie zale偶ne.
Nieruchomo艣膰 jest zb臋dna dla Powiatu Pyrzyckiego, dlatego uzasadnione jest jej trwa艂e rozdysponowanie poprzez sprzeda偶. Zbycie nieruchomo艣ci wymaga zgody Rady Powiatu Pyrzyckiego.
W zwi膮zku z powy偶szym podj臋cie niniejszej uchwa艂y jest zasadne.


Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-12-29 12:59:14
Data ostatniej modyfikacji : 29.12.2015 12:59
Liczba wy艣wietle艅 : 634licznik odwiedzin: 8131662