logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 65/2015 z dnia 2 pa藕dziernika 2015 r.

w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2016

Uchwa艂a Nr 65/2015
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 2 pa藕dziernika 2015 r.

w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy
Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz 搂 3 uchwa艂y Nr XLI/233/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 wrze艣nia 2010 r. w sprawie okre艣lenia sposobu konsultowania projekt贸w akt贸w prawa miejscowego uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1.
Przyst臋puje si臋 do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2016:
1) rozpocz臋cie konsultacji nast膮pi w dniu 9 pa藕dziernika 2015 r., a zako艅czenie
w dniu 23 pa藕dziernika 2015 r.;
2) projekt Programu wsp贸艂pracy mo偶na pobra膰 ze strony www.pyrzyce.pl
/ Organizacje pozarz膮dowe / Konsultacje lub w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skiej 4;
3) opinie i uwagi nale偶y sk艂ada膰 na pi艣mie w sekretariacie Starostwa lub przesy艂a膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres w.durkin@pyrzyce.pl;
4) opinie i uwagi b臋dzie mo偶na z艂o偶y膰 na spotkaniu konsultacyjnym, kt贸re odb臋dzie si臋 w dniu 20 pa藕dziernika 2015 r.;
5) warunkiem udzia艂u organizacji w konsultacjach jest podanie nast臋puj膮cych informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imi臋 osoby zg艂aszaj膮cej udzia艂 organizacji w konsultacjach;
6) za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydzia艂 Organizacyjno-Prawny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 2.
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej www.pyrzyce.pl oraz na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach.

搂 3.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Sekretarzowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:


Kazimierz Lipi艅ski .....................................
Bart艂omiej Kr贸likowski .....................................
Janusz Budynek .....................................
Walenty Darczuk .....................................
Miros艂aw Bitenc .....................................
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-10-28 08:08:10
Data ostatniej modyfikacji : 28.10.2015 08:08
Liczba wy艣wietle艅 : 602licznik odwiedzin: 8364014