logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XII/66/2015 z dnia 7 pa藕dziernika 2015 roku

w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

UCHWA艁A NR XII/66/2015
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 7 pa藕dziernika 2015 roku

w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 535 z p贸藕n. zm.), art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618 z p贸藕艅. zm.) oraz 搂 3 ust. 1 i 搂 10 pkt 1 rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niekt贸re stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nieb臋d膮cym przedsi臋biorc膮 (Dz. U. z 2012 r., poz. 182) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Powo艂uje si臋 komisj臋 konkursow膮 do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, w nast臋puj膮cym sk艂adzie osobowym:

1. Przedstawiciele podmiotu, kt贸ry utworzy艂 zak艂ad:

1) Kazimierz Lipi艅ski - przewodnicz膮cy,
2) Mariusz Marek Przybylski - sekretarz,
3) Olimpia Agata Krzywicka - Swiontkowska - cz艂onek,
4) Teresa Piwowarczyk - cz艂onek.

2. Przedstawiciel Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach - Aleksandra Hawryluk.
搂 2.

Na przewodnicz膮cego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wskazuje si臋 Kazimierza Lipi艅skiego.


搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-10-07 12:11:50
Data ostatniej modyfikacji : 07.10.2015 12:11
Liczba wy艣wietle艅 : 836licznik odwiedzin: 8131709