logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A XI/65/15 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach nr 14/15


UCHWA艁A XI/65/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach nr 14/15


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:搂1. Po rozpatrzeniu skargi nr 14/15 z dnia 15 maja 2015 r. r. na dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach - uznaje skarg臋 za zasadn膮, z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu, stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y.

搂2. Rada Powiatu uznaje za zasadne przeprowadzenie dla personelu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach szkole艅 podwy偶szaj膮cych kompetencje zwi膮zane z obs艂ug膮 pacjenta oraz wprowadzenie procedur w tym zakresie.

搂3. Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady Powiatu do zawiadomienia Skar偶膮cej o sposobie za艂atwienia skargi.

搂4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY


RYSZARD BERDZIK

Za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XI/65/15
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.UZASADNIENIE

Skar偶膮ca z艂o偶y艂a skarg臋 na dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach pismem z dnia 15 maja 2015 r. Skarga wp艂yn臋艂a do Biura Rady Powiatu w dniu 12 czerwca 2015 r. i zosta艂a zarejestrowana w rejestrze skarg pod pozycj膮 nr 14/15.
Skar偶膮ca w swoim pi艣mie nie zgadza si臋 ze sposobem w jaki dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za艂atwi艂 jej skarg臋 na zachowanie personelu szpitala (pismo z dnia 26 marca 2015 r.).
Skarga 14/15 zosta艂a przekazana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pyrzyckiego. Komisja uzna艂a skarg臋 za zasadn膮, stwierdzaj膮c, i偶 dyrektor szpitala w swojej odpowiedzi uzna艂 skarg臋 na personel szpitala "ca艂kowicie za bezzasadn膮", co nie znalaz艂o odzwierciedlenia w ustaleniach Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna nie odnios艂a si臋 do zarzut贸w w zakresie spraw dotycz膮cych opieki lekarskiej, gdy偶 nie posiada uprawnie艅 do rozstrzygania o prawid艂owo艣ci post臋powania zastosowanego przez lekarza wobec pacjenta. Oceny merytorycznej lekarza dokona Okr臋gowy Rzecznik Odpowiedzialno艣ci Zawodowej w Szczecinie, do kt贸rego Skar偶膮ca skierowa艂a spraw臋 i jak sama podaje, zosta艂o wszcz臋te post臋powanie wyja艣niaj膮ce w tej kwestii.
Komisja Rewizyjna ocenia, i偶 nie ustalono odpowiedniego kontaktu z rodzin膮 pacjenta i dostrzega niewystarczaj膮cy poziom komunikacji mi臋dzy personelem a pacjentem i jego rodzin膮, dostrzega potrzeb臋 zorganizowania szkole艅 podwy偶szaj膮cych kompetencje zwi膮zane z obs艂ug膮 pacjenta oraz potrzeb臋 wprowadzenia procedur w tym zakresie.
Zasadnym jest zarzut Skar偶膮cej o podaniu niepoprawnego nazwiska pacjenta w odpowiedzi dyrektora na skarg臋. Obecna dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przes艂a艂a Skar偶膮cej pismo z przeprosinami w tej sprawie.POUCZENIE o tre艣ci art. 239 Kpa - W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zosta艂a uznana za bezzasadn膮 i jej bezzasadno艣膰 wykazano w odpowiedzi na skarg臋, a skar偶膮cy ponowi艂 skarg臋 bez wskazania nowych okoliczno艣ci - organ w艂a艣ciwy do jej rozpatrzenia mo偶e podtrzyma膰 swoje poprzednie stanowisko z odpowiedni膮 adnotacj膮 w aktach sprawy - bez zawiadamiania skar偶膮cego.
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-10-07 12:11:04
Data ostatniej modyfikacji : 07.10.2015 12:11
Liczba wy艣wietle艅 : 693licznik odwiedzin: 8133101